Juristen voor zorgaanbieders & Adviseurs in vooruitgang!

Ieder zijn vak! Wij helpen zorgaanbieders, zodat deze zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan hùn vak: het behandelen, verzorgen, verplegen en begeleiden van de mensen die het nodig hebben.

Het is òns vak om juridische problemen te voorkomen en zo nodig op te lossen. Ook helpen wij bij de vooruitgang van de praktijk, instelling of de samenwerking.

Thema's

Welke rechtsvorm voldoet zowel aan uw wensen als aan de wet- en regelgeving?

Onze mensen

Dhr. W. Wickering

Mr. Wim Wickering
>> lees meer

Mr. P. Miltenburg

Mr. Patricia Miltenburg
>> lees meer

M. Wickering

Maureen Wickering
>> lees meer

f

Mr. Christian Mutlu
>> lees meer

Mr. Lilly Wijnbergen
>> lees meer

Hanneke Muijen-Drop

Hanneke Muijen-Drop
>> lees meer

Anna Berends van Loenen

Anna Berends van Loenen
>> lees meer

Mr. Roel de Leeuw

Mr. Roel de Leeuw
>> lees meer

Alle actuele wetgeving

overzichtelijk bij elkaar inzien?

Nieuws

Artikelen
Op 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid (Wwz) ingevoerd. Met de invoering van deze wet zijn de ontslagregels drastisch veranderd. De veranderingen op het gebied van het ontslagrecht vallen voor zorginstellingen samen met diverse andere veranderingen in hun branche, waaronder forse bezuinigingen. Hierdoor zien veel zorginstellingen zich gedwongen om te snijden in hun personeelsbestand. Naast bedrijfseconomische omstandigheden kan ook disfunctioneren van werknemers ertoe leiden dat ontslag onvermijdelijk is. In dit artikel vindt u achtergrondinformatie en adviezen over situaties van ontslag als gevolg van krimp en disfunctioneren tegen de achtergrond van de Wwz. >> Lees verder
De VAR (Verklaring Arbeidsrelaties) speelt al ruim tien jaar een belangrijke rol bij opdrachten tussen een opdrachtgever en een zzp-er. De VAR geeft de opdrachtgever zekerheid over het al dan niet moeten betalen van sociale verzekeringspremies en loonbelasting. Per 1 mei 2016 wordt de VAR afgeschaft en treedt er voor één jaar een overgangsregeling in werking. Om onduidelijkheid weg te nemen, leggen wij u in dit artikel uit wat het wetsvoorstel en de overgangsregeling inhouden en wat er allemaal in de loop van 2016 gaat veranderen. >> lees verder
De consumentenbond heeft begin april bekend gemaakt dat ziekenhuizen vaak niet goed omgaan met de dossiers van cliënten. Tijdens de colleges Gezondheidsrecht die wij geven aan de Universiteit Twente werd dit ook meermalen medegedeeld door de studenten. Bekend voorbeeld is dat dossiers door alle medewerkers kunnen worden ingezien. Ook komt het voor dat cliënten onjuiste of incomplete informatie zien of dossiers van geheel andere cliënten ontvangen. Hoe voorkom je als zorgstelling dit soort problemen? >> lees verder
ICT begint in de zorg een steeds grote rol te spelen. Een elektronisch patiëtendossier en medische app's zijn niet meer weg te denken. Bij deze toepassingen worden geregeld ook persoonsgegevens ingevoerd, maar daarbij wordt vaak vergeten dat de wetgeving eisen stelt aan deze 'verwerking van persoonsgegevens'. Nauw verbonden met deze wetgeving is de bewerkersovereenkomst. In deze overeenkomst wordt vastgelegd hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Weten wat de eisen zijn en hoe u aansprakelijkheid kan voorkomen? >> lees verder
Publicaties
Zorgaanbieders en zorgmedewerkers in de langdurige intramurale zorg zijn steeds langer bezig met het invullen van alle checklists en formulieren. Veel van deze registraties volgen niet uit de wet, maar worden door andere partijen verplicht gesteld. Hierdoor hebben zorgmedewerkers minder tijd voor hun cliënten. Zorg Zaken Groep en Vilans vinden dat dit anders kan en hebben daarom het overzicht van wettelijk verplichte registraties in de langdurige intramurale zorg geschreven.

In een tweetal publicaties wordt de Mededingingswet toegelicht. Wat mag wel en wat vooral niet in de samenwerking tussen zorgorganisaties. Een publicatie gaat uit van de eerste lijns praktijken in de zorg en de ander handelt over zorginstellingen.

Op 1 januari 2015 is de hervorming van de langdurige zorg doorgevoerd. In deze publicatie is beschreven wat de wijzigingen zijn en hoe het overgangsrecht luidt.

De coöperatie blijkt een prima rechtsvorm in de zorg. Zelfstandige zorgorganisaties/praktijken kunnen met behoud van hun eigen identiteit toch een aantal zaken gezamenlijk oppakken. In deze publicatie worden de aspecten van de coöperatie in de zorg uitgebreid toegelicht.