Mr. Wim Wickering

Dhr. W. Wickering

 Mr. Wim Wickering

 

     053 - 43 45 490

     w.wickering@zorgzakengroep.nl

Twitter icon ZZGLinkedin icon ZZG

Oprichter van Zorg Zaken Groep, Wim Wickering, is sinds 1985 werkzaam in de gezondheidszorg. Hij is o.a. andere verantwoordelijk geweest voor de (bedrijfs)juridische afdeling van zorgverzekeraars. Hij kent als geen ander het reilen en zeilen van de wet- en regelgeving van de zorg. Vanaf 2015 geeft Wim Wickering ook colleges Gezondheidsrecht voor studenten Technische Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Twente.

Kennisgebieden
 • zorg- en behandelingsovereenkomsten
 • privacy en patiëntdossier
 • relatie patiënt-arts
 • relatie instelling-patiënt
 • NZa aangelegenheden
 • IGZ aangelegenheden
 • vragen over de financiering van de zorg
 • ontwikkelingen in de zorg (wet- en regelgeving)
 • medezeggenschap cliëntenraden
 • klachtrecht
 • tariefstelling en beleidsregels NZa
 • contractering met zorgverzekeraars, gemeenten en zorgkantoren
 • mededinging
 • aanbestedingen
 • collectief ontslag
 • fusie en samenwerkingsverbanden
 • reorganisatie
 • krimp
 • ondernemingsraad

 

 • Jurist sinds: 1984
 • Opleiding: Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht

 

Diensten
 • strategiebepaling
 • onafhankelijk voorzitter/gespreksleider
 • ondersteuning naar derden: zorgverzekeraars, gemeenten, inspectie, NZa, ACM
 • opstellen en beoordelen van onder andere zorg- en behandelingsovereenkomsten
 • begeleiding bij fusie, overname en samenwerking
 • overeenkomsten opstellen en beoordelen met betrekking tot de oprichting van vennootschappen: B.V., stichting, maatschap, VOF, CV
 • vertegenwoordiging van patiënten en cliënten
 • onderhandelingen