Opleidingen

Onze opleidingen en trainingen

We bespeuren dat er veelal praktisch kennis aanwezig is in zorgorganisaties over het recht, maar helaas ook dat het juridisch rammelt en soms zelfs in strijd is met de wet- en regelgeving. We verzorgen met veel plezier trainingen en workshops, op locatie of in company. Dit is veelal maatwerk en we gebruiken daarin verschillende werkvormen.

Wim Wickering en Lilly Wijnbergen hebben al tientallen opleidingen gegeven aan zorgkantoren, gemeenten en zorgaanbieders. Daarnaast is Wim docent gezondheidsrecht op de Universiteit Twente. Technische geneeskundestudenten krijgen in twee kwartielen het vak Gezondheidsrecht door Wim gedoceerd.

Workshop tussen wal en schip in de zorg

Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de Wet Langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Er wordt nadrukkelijk ingegaan op de overlappingen en hiaten tussen deze wetten. Lees verder.

Workshop cliënt- en patiëntrechten in de zorg, hoe zit het nou echt?

Er is zoveel onduidelijkheid over de rechten van de patiënt en de cliënt in de (langdurige) zorg, dat er al snel fouten worden gemaakt. Schending van deze rechten kan ernstige gevolgen hebben. Lees verder.

Workshop Zvw en Wlz in één dag

De Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) regelen en verzekeren bijna alle zorg in Nederland. Maar er zijn ook raakvlakken met de Wmo en de Jeugdwet. Welke wet vergoedt nu welke zorg, welke instanties zijn er betrokken en hoe werkt het nu? Allemaal vragen waar in één dag antwoord op wordt gegeven. Lees verder.

Workshop gezondheidsrecht in één dag

In één dag maakt u kennis met het gezondheidsrecht. Deze cursus voorziet in een algemene basiskennis. Na afloop van deze cursus weet u onder meer welke rechten een patiënt heeft, wanneer er sprake is van een behandelingsovereenkomst en hoe een behandelaar moet handelen bij wilsonbekwaamheid van een patiënt. Lees verder.

In Company workshop op maat

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.