Privacy Proof – AVG 2018

Privacy Proof in de zorg.
Bent u klaar voor de AVG 2018? 

De juristen en adviseurs van Zorg Zaken Groep zijn gespecialiseerd in de zorg en weten precies wat u nodig heeft om te voldoen aan de nieuwe privacyregels. Wij kunnen u helpen om aan de wetgeving te voldoen. 

Een nieuwe wet voor bescherming persoonsgegevens
De samenleving digitaliseert in hoog tempo. Er komen steeds meer datastromen met persoonsgegevens bij. Ook uw medewerkers werken met privacygevoelige gegevens. Al deze gegevens moeten goed beschermd en beveiligd worden. Zeker met de nieuwe wetgeving die op komst is. Per 25 mei 2018 gaat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. De AVG geldt voor iedere praktijk of instelling, zowel groot als klein.

Waarom is de AVG zo belangrijk voor de zorg?
Van u wordt verwacht dat u uiterst zorgvuldig om gaat met privacygevoelige informatie over uw cliënten of patiënten, de 'bijzondere persoonsgegevens'. Daarnaast beheert u vaak veel meer gegevens dan gedacht zoals uw personeelsadministratie, het gegevensbestand van de nieuwsbrief. Ook afspraken met derden en elektronische uitwisseling van gegevens zijn voorbeelden. Het niet op orde hebben van uw privacybeleid kan u veel geld kosten en uw reputatie schaden.

Tijd voor actie!
Wij adviseren u om op tijd in actie te komen.

Voor de kleine zorgaanbieder
We hebben een aanpak voor de kleine zorgaanbieder, tot zo'n vijftig medewerkers. Hierbij gaan we uit van onze voorgeprogrammeerde standaardmodellen die we op maat maken voor de praktijk of instelling. Over onze aanpak voor de kleine aanbieder leest u hier.

Voor de grote zorgaanbieder
De grote zorgaanbieders (vanaf zo'n 50 medewerkers) hebben meer behoefte aan maatwerk. Natuurlijk kan ook hier gebruik gemaakt worden van onze modellen. Voor de grotere organisaties is het goed regelen van de privacy in alle facetten van belang, daarbij komt dat de 'zwakste schakel' in de privacy (de medewerkers) nadrukkelijk moeten worden meegenomen. Over onze aanpak voor de grote aanbieder leest u hier.

Cursus AVG in de zorg
We hebben een ééndaagse cursus ontwikkeld voor de zorg. Hierin wordt de AVG voor de zorg uitgelegd, de relatie met de andere zorgwetgeving komt nadrukkelijk aan bod. U ontvangt documentatie met modellen, zodat u na de cursus prima zelf aan de slag kunt. Meer over de cursus en de inschrijving leest u hier.