Cursus Privacy in de Zorg

Tekst als PDF

Cursus Privacy in de Zorg

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie aan de nieuwe privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) voldoen. Voldoet u niet aan de eisen, dan kan een boete opgelegd worden die fors is.

Aan zorgaanbieders worden extra eisen gesteld omdat met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt gewerkt, namelijk de gegevens over de gezondheid. Dit betekent dat het zaak is uw privacy en communicatie goed te organiseren.

Wij krijgen veel vragen om ondersteuning voor de invoering van de nieuwe regels in praktijk of instelling. Deze cursus geeft uitleg over de nieuwe eisen van en handvatten om de AVG in te voeren in uw praktijk of instelling. Ook wordt in de cursus aandacht besteed aan de specifieke wetgeving omtrent elektronisch uitwisselen van patiëntgegevens.

Inhoud opleiding

  • AVG: wat zijn de verplichtingen en wat is het verschil met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens
  • AVG in de zorg: welke bijzondere eisen gelden er
  • Privacy Impact Assessment en Functionaris voor de Gegevensbescherming
  • Privacy en zorgkantoor, zorgverzekeraar en gemeente
  • Privacy en de IGZ
  • Modellen en praktische tips
  • Eigen inbreng cursisten

Voor wie

De cursus is bestemd voor iedereen die te maken heeft met de privacy binnen een praktijk of instelling. De groepsgrootte is maximaal 15 personen.

Materiaal

De cursisten ontvangen een cursusmap met daarin de presentatie, de wet- en regelgeving en handige modellen en voorbeeldprocedures en contracten. Hierdoor kunt u de nieuwe AVG direct zelf toepassen binnen uw praktijk of instelling.

Waar en wanneer

De cursus zal plaatsvinden van 9.30 tot 16.30 op ons kantoor aan het Ariënsplein 2 te Enschede. Deze locatie ligt op loopafstand van het centraal station in Enschede. De cursus wordt aangeboden op de volgende dagen:

  • Woensdag 14 maart 2018
  • Dinsdag 17 april 2018
  • Donderdag 17 mei 2018

Cursusprijs

De kosten voor de cursus bedragen € 595,- inclusief koffie, thee en lunch alsmede een cursusmap met daarin de presentatie, de wet- en regelgeving en handige modellen en voorbeeldprocedures en contracten. De cursus is vrijgesteld van BTW.
Bij meerdere deelnemers van één organisatie ontvangt u een korting van 10% op de deelname prijs.
Na aanmelding ontvangt u een factuur die voor de cursusdatum voldaan moet zijn. Bij eventuele verhindering is een plaatsvervanger van harte welkom.

In Company

Het is ook mogelijk om de cursus in company te volgen. Via het onderstaande inschrijfformulier kunt u hierover informatie ontvangen. U kunt uw vragen uiteraard ook telefonisch (053 -43 45 490) of per mail (maureen@zorgzakengroep.nl) stellen.

Bewijs van deelname

Enkele weken na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.

 

Inschrijven

Selecteer uw gewenste datum

Aanhef
Dhr.Mw.

Voornaam *

Voorletters *

Tussenvoegsel

Achternaam *

Titel

Organisatie *

Functie *

Telefoon *

E-mailadres *

Vragen en/of opmerkingen of de naam van evt. collega('s)

Door uw inschrijving te voltooien gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Inschrijving in volgorde van aanmelding. Bij verhindering is plaatsvervanging altijd toegestaan. Schriftelijke annulering tot 1 maand voor de bijeenkomst, annulerings/administratiekosten € 75,-.
Indien het aantal aanmeldingen minder dan vijf bedraagt of er meer dan 15 inschrijvingen zijn dan is de Zorg Zaken Groep gerechtigd de cursus te annuleren respectievelijk de inschrijving te weigeren.