Zorgjuristen

Juridisch specialisten gezondheidsrecht en de financiering van de gezondheidszorg

De gezondheidszorg kent een veelheid aan regels en instanties. Wij hebben ons gespecialiseerd in het gezondheidsrecht en kennen de structuur en financiering van de gezondheidszorg door en door. Onze zorgjuristen zijn zeer vakbekwaam en combineren de theoretische kennis aan de praktijk. Tal van dossiers hebben we reeds  behandeld en we geven opleidingen en workshops.


U kunt bij ons terecht voor:

 • Vraagstukken over de structuur en financiering;
 • Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet;
 • Overlappingen en onduidelijkheden in de structuur en financiering;
 • Aansprakelijkheidskwesties;
 • Privacy vraagstukken;
 • Nieuwe technologie en regelgeving;
 • Patiënt- en cliëntrechten;
 • Statuten, reglementen en protocollen;
 • Rechtsvormen / WTZi;
 • IGZ aangelegenheden
 • Kwaliteit en klachten;
 • Bezwaar en beroep;
 • Opleidingen en workshops;
 • Actuele kennis, zie ons Portaal.