Zorg Zaken Groep

 

Juridisch specialist voor zorgaanbieders

Zorg Zaken Groep is dé juridisch specialist voor de zorgaanbieder. We bieden op tal van manieren ondersteuning zodat u als zorgaanbieder zich zoveel mogelijk om de zorg kan bekommeren.

U de zorg, wij de zaken!

 

Kennis van het recht, ervaring met de uitvoering

Kennis van het recht

Zorg Zaken Groep is in 2008 opgericht. De juristen van de Zorg Zaken Groep hebben kennis van de bestaande en nieuwe wetten en regels. Naast advies en ondersteuning geven de juristen opleidingen en workshops en schrijven handboeken. 

Ervaring in de zorg

Onze kennis passen we ook toe in de praktijk. Ervaring als bestuurder en toezichthouder  maakt dat we weten wat wel en wat niet werkt. Het vastleggen in reglementen en documenten is het eindresultaat van de praktische invulling, gegeven de theoretische wettelijke kaders.

Vraag van de week

 

Wat doet de Raad van Commissarissen en de Raad van Toezicht in de zorgorganisatie?

B.V. in de zorg

De B.V. in de zorg komt veel voor. De reden is het aansprakelijkheidsrisico en daarnaast dat de bestuurders niet ontslagen kunnen worden door de raad van commissarissen.

Wij zijn gespecialiseerd in de zorg B.V. en kunnen zorgdragen voor de oprichting, de vergunningaanvraag Wtza, de statuten, de verplichte reglementen, de aandeelhoudersovereenkomst en adviseren over de juiste structuren.

Onze kennisgebieden

Fusie & Overname in de zorg

Fusie en overname in de zorg kent tal van regels en vereisten en is een zorgvuldig...
wettelijke verplichtingen in de zorg

Samenwerken in de zorg

Personeelsvraagstukken, ketenzorg, schaalvergroting, samenwerken in de zorg: het is aan...

Wtza vergunning

Alle nieuwe aanbieders zijn wettelijk verplicht zich te melden bij het CIBG, voor dat...

Governance in de zorg

De Governance in de zorg gaat over het bestuur en het intern toezicht, de raad van...

Jaarverantwoording zorg

Zorgaanbieders (zowel hoofd- als onderaannemers) die betaald worden uit de Zvw, Wlz of...

Wet normering topinkomens (WNT)

De WNT stelt een maximum aan wat de hoogst leidinggevenden en toezichthouders mogen...
arbeidsrecht

Medezeggenschap in de zorg

Er worden twee vormen van medezeggenschap in de zorg onderscheiden, namelijk:...

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang vraagt veel van de zorgorganisatie. Als opvolger van de Wet Bopz is...

Materiële controle

Zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten zijn verplicht om materiële controles uit te...
controle

Rechtsvorm in de zorg

Welke rechtsvorm in de zorg is nodig? Dat is afhankelijk van de eisen uit de wet en van...
overeenkomst

Overeenkomsten in de zorg

Wat leg je vast? Te denken valt aan de prestatie, de prijs, wanneer geleverd moet...
Workshop Bestuur en RvC

Workshop Bestuur en RvC

Voor een goede start van het werken met de RvC de workshop “Samenwerken...
overeenkomst

Handboek B.V. in de zorg

Alle actuele informatie in één handboek B.V. in de zorg. Bedrijfsvoering, governance,...
arbeidsrecht

Statuten, reglementen en overeenkomsten

Een van de meest essentiele documenten voor een B.V. in de zorg zijn de statuten. Deze...
overeenkomst

B.V. in de zorg

Er zijn tal van regels op de B.V. in de zorg: governance, eisen inrichting van bestuur...
handboek

Privacy in de zorg

De privacy in de zorg, de AVG, is geregeld in verschillende wetten en regels waaraan...
wettelijke verplichtingen in de zorg

Quintra, wettelijke verplichtingen in de zorg

Zonder moeite aan de wettelijke verplichtingen in de zorg voldoen met Quintra....

Kwaliteit van de zorg / IGJ

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Kwaliteit van de zorg (HKZ, PREZO,ISO) en...

Handboek zorgaanbieder

Alle nodige en nuttige informatie voor de zorgaanbieder in het digitaal handboek...
privacy

Opleidingen voor de zorgaanbieder

Bestuur en toezichthouden, wetten en regels in de zorg, starten met de RvC,...

Financiering van de zorg

De financiering van de zorg wordt door verschillende wetten geregeld en ook steeds meer...
wet zorg en dwang

Aanbesteden in de zorg

Aanbesteden in de zorg bij zorgkantoor (Wlz), zorgverzekeraar (Zvw) of gemeente (Wmo en...
arbeidsrecht

Ziekte en/of zwangerschap

Waar moet je rekening mee houden en wat moet je regelen bij ziekte en/of...
arbeidsrecht

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Soms is het niet langer wenselijk of mogelijk om een arbeidsovereenkomst te verlengen of...
arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst in de zorg

Arbeidsovereenkomsten zijn er in verschillende vormen. Wat moet een werkgever weten over...