Juridisch specialist voor zorgaanbieders

Zorg Zaken Groep is dé juridisch specialist voor de zorgaanbieder. We bieden op tal van manieren ondersteuning zodat u als zorgaanbieder zich zoveel mogelijk om de zorg kan bekommeren.

U de zorg, wij de zaken!

 

Kennis van het recht, ervaring met de uitvoering

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen over toezichthouden, de Wtza en aanbesteden in de zorg.

 

 

Documentenbank

Statuten, diverse reglementen en regelingen en allerlei overeenkomsten op maat!

Tal van documenten voor de zorgaanbieder die we tegen een vaste prijs aanbieden.

 

Tips bij de aanbesteding in het sociaal domein

Steeds vaker willen gemeenten het aantal aanbieders beperken. Daarmee komt de zorgaanbieder in competitie met andere aanbieders om een gunning te krijgen. In dit artikel leest u enkele tips om rekening mee te houden.

B.V. in de zorg

De B.V. in de zorg komt veel voor. De reden is het aansprakelijkheidsrisico en daarnaast dat de bestuurders niet ontslagen kunnen worden door de raad van commissarissen.

Wij zijn gespecialiseerd in de zorg B.V. en kunnen zorgdragen voor de oprichting, de vergunningaanvraag Wtza, de statuten, de verplichte reglementen, de aandeelhoudersovereenkomst en adviseren over de juiste structuren.

Onze kennisgebieden

wet zorg en dwang

Aanbesteden in de zorg

Aanbesteden in de zorg bij zorgkantoor (Wlz), zorgverzekeraar (Zvw) of gemeente (Wmo en...
aanbestedingen

Aanbestedingen in het sociaal domein

Bij de inkoop van zorg, zoals door gemeenten voor Wmo en Jeugdwet, zien we dat er steeds...
arbeidsrecht in praktijk

Arbeidsrecht in praktijk

Het arbeidsrecht beschermt vooral de werknemer en legt tal van verplichtingen op aan de...
arbeidsrecht

Ziekte en/of zwangerschap

Waar moet je rekening mee houden en wat moet je regelen bij ziekte en/of...
arbeidsrecht

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Soms is het niet langer wenselijk of mogelijk om een arbeidsovereenkomst te verlengen of...
arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst in de zorg

Arbeidsovereenkomsten zijn er in verschillende vormen. Wat moet een werkgever weten over...
overeenkomst

B.V. in de zorg

Er zijn tal van regels op de B.V. in de zorg: governance, eisen inrichting van bestuur...
Workshop Bestuur en RvC

Workshop Bestuur en RvC

Voor nieuwe en bestaande toezichthouders is er de workshop “Samenwerken...
aanbesteden

Workshop Bedrijfsvoering in de zorg

De workshop Bedrijfsvoering in de zorg is een uitleg van de wetten en regels en geeft...
Uitgaven en workshops voor de zorgaanbieder

Wet normering topinkomens (WNT)

De WNT stelt een maximum aan wat de hoogst leidinggevenden en toezichthouders mogen...
arbeidsrecht

Statuten, reglementen en overeenkomsten

Een van de meest essentiele documenten voor een B.V. in de zorg zijn de statuten. Deze...
Vilans

Financiering van de zorg

De financiering van de zorg wordt door verschillende wetten geregeld en ook steeds meer...

Materiële controle

Zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten zijn verplicht om materiële controles uit te...
wtza vergunning

Governance in de zorg

De Governance in de zorg gaat over het bestuur en het intern toezicht, de raad van...

Wtza vergunning

Alle nieuwe aanbieders zijn wettelijk verplicht zich te melden bij het CIBG, voor dat...
pakket

Wtza pakket

Op 1 januari 2022 is de Wtza gekomen en is de Governancecode Zorg 2022 gepubliceerd. Het...

Jaarverantwoording zorg

Voor de jaarverantwoording zorg zijn nieuwe grensbedragen vastgesteld en er is een...
Uitgaven en workshops voor de zorgaanbieder

Wet normering topinkomens (WNT)

De WNT stelt een maximum aan wat de hoogst leidinggevenden en toezichthouders mogen...
sociaal domein

Kwaliteit van de zorg / IGJ

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Kwaliteit van de zorg (HKZ, PREZO,ISO) en...
wettelijke verplichtingen in de zorg

Quintra uw kwaliteitssysteem geregeld

Zonder moeite aan de wettelijke verplichtingen in de zorg voldoen met Quintra....

Materiële controle

Zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten zijn verplicht om materiële controles uit te...
overeenkomst

Overeenkomsten in de zorg

Wat leg je vast? Te denken valt aan de prestatie, de prijs, wanneer geleverd moet...
arbeidsrecht

Statuten, reglementen en overeenkomsten

Een van de meest essentiele documenten voor een B.V. in de zorg zijn de statuten. Deze...
handboek

Privacy in de zorg

De privacy in de zorg, de AVG, is geregeld in verschillende wetten en regels waaraan...
controle

Rechtsvorm in de zorg

Welke rechtsvorm in de zorg is nodig? Dat is afhankelijk van de eisen uit de wet en van...
Uitgaven en workshops voor de zorgaanbieder

Wet normering topinkomens (WNT)

De WNT stelt een maximum aan wat de hoogst leidinggevenden en toezichthouders mogen...

Samenwerken en samengaan

Het belang van samenwerken in de zorg is groot. De rijksoverheid, gemeenten,...

Fusie & Overname in de zorg

Fusie en overname in de zorg kent tal van regels en vereisten en is een zorgvuldig...
wettelijke verplichtingen in de zorg

Samenwerken in de zorg

Personeelsvraagstukken, ketenzorg, schaalvergroting, samenwerken in de zorg: het is aan...
Vilans

Vilans

Zorg Zaken Groep is aangewezen om de juridische inhoud van de Vilans uitgaven te...
toezichthouden

Uitgaven en workshops voor de zorgaanbieder

Ook zeer geschikt voor alle (toekomstige) toezichthouders in de zorg.

Workshop Bestuur en RvC

Workshop Bestuur en RvC

Voor nieuwe en bestaande toezichthouders is er de workshop “Samenwerken...
aanbesteden

Workshop Bedrijfsvoering in de zorg

De workshop Bedrijfsvoering in de zorg is een uitleg van de wetten en regels en geeft...
aansprakelijkheid

Handboek zorgaanbieder

Alle nodige en nuttige informatie voor de zorgaanbieder en toezichthouder in het...