Aanbesteden
Aanbesteden in de zorg

Aanbesteden in de zorg

Aanbesteden in de zorg bij zorgkantoor (Wlz), zorgverzekeraar (Zvw) of gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ondersteuning van A tot Z.

Aanbestedingen in het sociaal domein

Aanbestedingen in het sociaal domein

Bij de inkoop van zorg, zoals door gemeenten voor Wmo en Jeugdwet, zien we dat er steeds meer gestuurd wordt op minder ‘leveranciers’. Gemeenten willen met...