Aanbesteden

Wat is nodig en waarom?

De financiers van de zorg zijn de gemeente voor de Jeugdwet en de Wmo en de zorgverzekeraar voor de Zorgverzekeringswet en het Zorgkantoor voor de Wlz.
Om met de financiers van de zorg een contract te krijgen om zorg in natura te kunnen leveren zijn er veelal aanbestedingen waarop de zorgaanbieder zich moet inschrijven.
Om in aanmerking te komen voor een contract zal aan de eisen die door de financier zijn gesteld moeten worden voldaan. Deze eisen hebben vooral betrekking op de wetgeving, maar ook op extra verplichtingen.

Ook kan het zijn dat er sprake is van een subsidieregeling, ook in dat geval zal de zorgaanbieder aan eisen moeten voldoen.

Wat bieden wij?

Wij ondersteunen de zorgaanbieder in het gehele traject van de aanbesteding. We analyseren de eisen die de financier stelt en stellen vragen over deze eisen aan desbetreffende instanties.

We begeleiden de aanbesteding en ondersteunen de zorgaanbieder om aan de eisen te voldoen.
Als een ondernemingsplan gevraagd wordt stellen wij deze samen met de zorgaanbieder op.
Mocht de aanvraag afgewezen worden dan beoordelen we de gronden en gaan desgewenst in bezwaar of beroep.