Aanbesteden

Beter inzicht in eisen en voorwaarden van aanbestedingen

Als zorgaanbieder ontkomt u er bijna niet aan: aanbestedingen van zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Bij het meedoen met aanbestedingen is het belangrijk goed inzicht te hebben in eisen en voorwaarden die de opdrachtgevers stellen. Deze zijn vaak streng en precies. Laat u bij aanbestedingen deskundig bijstaan door onze juristen en adviseurs. Ook het aanvragen van subsidies behoort tot onze specialismen.

 

U kunt ons inzetten op:

  • Complete ondersteuning bij aanbestedingen voor de Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet;
  • Opstellen en juridisch beoordelen van documenten;
  • Advies over inschrijvingen op aanbestedingen;
  • Bezwaar en beroep.