wet zorg en dwang
Aanbesteden in de zorg
Gratis Webinar Inkoop Wmo en Jeugdhulp Samen14 in februari 2024. Meer info: klik hier!

 

Met aanbesteden in de zorg doe je mee aan de procedure om te komen tot een overeenkomst met het zorgkantoor (Wlz), de zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet) of de gemeente (Wmo en Jeugdwet). De zorgaanbieder kan bij een succesvolle aanbesteding dan zelfstandig zorg in natura aanbieden aan zijn cliënten en is dan niet langer afhankelijk van een hoofdaannemer of van PGB’s. Ook kan op deze manier de korting op het bieden van ongecontracteerde zorg in de Zorgverzekeringswet worden voorkomen. Er zijn ook nadelen. Er worden nogal eens extra eisen gesteld door de financiers, deze kunnen knellend zijn. Echter meestal wegen de extra eisen niet op tegen de voordelen.

Zorgverkopen

Bij aanbesteden in de zorg praten we eigenlijk over zorgverkoop. Dat betekent dat de zorgaanbieder zichzelf goed presenteert. Eigenlijk gaat het bij het meedoen aan de aanbesteding altijd over dezelfde eisen. Zo moet u deze bijtijds indienen, d.w.z. voor de datum die de financier heeft gesteld. Zorgen voor een aantal documenten, zoals de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een goede presentatie van de zorgorganisatie geven. Een beoordeling vindt in eerste instantie meestal op papier plaats. De financier kan eisen stellen wat in de presentatie moet staan. Duidelijk moet zijn dat er aan de eisen wordt voldaan, dat u in control bent en een toegevoegde bent voor de financier om met u een overeenkomst te sluiten. Tip:  als u iets stelt, maak het heel concreet en toon het aan.

Aanbesteden bij zorgkantoor voor de Wlz

De Zorgkantoren werken landelijk met elkaar samen en hebben dan ook een landelijk inkoop kader, ieder Zorgkantoor kan extra accenten toevoegen. Jaarlijks is de grote aanbestedingsronde voor eind juli, voor een contract voor het komende jaar. Ook zijn er tussentijdse aanbestedingen mogelijk voor het lopende jaar. Zorgkantoren zijn kritisch en beoordelen iedere aanbesteding uitgebreid op alle gestelde eisen. Het steeds blijven proberen werkt in het nadeel, streef er altijd naar om het in één keer goed te doen.

Aanbesteden bij zorgverzekeraar voor de Zorgverzekeringswet

Jaarlijks rond 1 april publiceren alle zorgverzekeraars hun inkoopkaders voor het komende jaar. Iedere zorgverzekeraar stelt zijn eigen eisen en voorwaarden. Het is belangrijk alert te zijn op de data en de voorwaarden die gesteld worden. De beoordeling of een contract wordt aangegaan is volledig aan de Zorgverzekeraar. Als deze geen toegevoegde waarde zien zullen zij geen contract aangaan.

Aanbesteden bij gemeente in de Wmo/Jeugdwet

Iedere gemeente kan zijn eigen procedure bepalen voor de aanbesteding in de zorg, uiteraard binnen wettelijke grenzen. Ook hier is van het grootste belang goed kennis te nemen van de eisen en de datum waarop de aanbesteding moet zijn ingediend. Gemeenten publiceren hun aanbestedingseisen en geven gedurende een periode de mogelijkheid om vragen te stellen. Maak daar gebruik van als u twijfelt of er niet mee eens bent. De gemeente is verplicht op uw vraag te antwoorden en alle vragen en antwoorden worden gepubliceerd. Individueel mogen zij vragen niet beantwoorden. Als u later een juridische procedure wilt straten tegen de gemeente is het noodzakelijk dat u over het onderwerp vragen heeft gesteld.

aanbesteden in de zorg

Trend: gemeenten willen minder aanbieders

Wat wij veel zien is dat gemeenten nog maar met een beperkt aantal aanbieders overeenkomsten wil sluiten. De grootte van de zorgorganisatie is daarin belangrijk. Als kleinere organisatie kunt u dan nog alleen als onderaannemer functioneren óf u kiest ervoor met een aantal collega organisaties een coöperatie op te richten die meedoet met de aanbesteding. Overigens zien we deze ontwikkeling ook bij zorgverzekeraars. Bij de zorgkantoren zien we dit niet, integendeel over het algemeen contracteren deze graag met goede aanbieders.

Aanbesteding niet gelukt, wat nu?

Is de aanbesteding niet gelukt dan zult u verder moeten gaan met PGB’s of ongecontracteerde zorg in de Zorgverzekerinsgwet. Ook kunt u kiezen voor het onderaannemerschap met een wel gecontracteerde aanbieder. Let wel op de overeenkomst die u in dat geval aangaat.

Ondersteuning van A tot Z bij het aanbesteden

Wij ondersteunen zorgaanbieders bij alles wat met de aanbesteding te maken heeft. We analyseren de aanbestedingsdocumenten en we adviseren of u kans maakt in de aanbesteding. We beoordelen de documenten of schrijven deze voor u en we kunnen behulpzaam zijn bij het stellen van vragen.

Hoe werkt het als u met ons in zee wilt gaan met het aanbesteden?

Een eerste gesprek is een kennismaking, we gaan met elkaar in gesprek en bespreken met u wat u nodig heeft en wat onze rol zou kunnen zijn bij het aanbesteden in de zorg. Op basis van dit gesprek sturen we u een offerte, met daarin de afspraken die we maken. Deze offerte is gratis en vrijblijvend. Pas daarna besluit u al dan niet gebruik te maken van onze diensten.
U kunt bellen naar 053-43 45 490 of mailen naar maureen@zorgzakengroep.nl, dan nemen wij contact met u op.

 

FAQ   Aanbesteden