Arbeidsrecht

Onze zorgjuristen houden zich onder meer met de volgende zaken bezig:

-   arbeidsovereenkomsten
-   CAO
-   collectief ontslag
-   disfunctionerende medewerker
-   reorganisatie, fusie en overname
-   krimp
-   managementovereenkomsten
-   medezeggenschap, ondernemingsraad
-   ontslag directeur/bestuurder
-   ontslag medewerker
-   overgang van onderneming
-   personeelsreglement
-   social media code
-   VOG-beleid
-   Wet Normering Topinkomens
-   ziekte en verzuim

Onze zorgjuristen helpen u graag bij:

-   juridische advisering over arbeidsrechtelijke vraagstukken
-   onderhandelingen
-   het voeren van ontslagprocedures bij UWV en rechtbank
-   het opstellen en beoordelen van arbeidsrechtelijke overeenkomsten
-   mediation
-   het opstellen van arbeidsrechtelijke codes en reglementen
-   ondersteuning bij fusie en overname
-   procederen

 

Voor meer informatie over arbeidsrecht, kunt u contact opnemen met onze juristen van Zorg Zaken Groep.

     053 - 43 45 490

     info@zorgzakengroep.nl