Arbeidsrecht

Eigenlijk gaat het bij de vragen die we krijgen over het arbeidsrecht veelal over een van deze drie onderwerpen: de arbeidsovereenkomst/CAO, de disfunctionerende medewerker en de zieke medewerker. Allemaal zaken die vaak gedetailleerd geregeld zijn en waarin de werkgever snel een foutje maakt, met alle gevolgen van dien. De rechtsbescherming van medewerkers is groot, van belang is de afspraken goed vast te leggen en duidelijk te communiceren. Neem bij twijfel altijd even contact op. 

Wat is nodig en waarom?

Het arbeidsrecht is een rechtsgebied wat voortdurende in ontwikkeling is. Zorgvuldigheid is geboden, een foutje is zo gemaakt met alle gevolgen van dien. Of het nu gaat om disfunctionerende medewerkers, de rechten en plichten als werkgever en werknemer bij ziekte, ontslag, dossieropbouw, privacy, social mediagebruik door medewerkers, het concurrentiebeding enz. Kortom deze diversiteit aan regels vereisen een gestructureerd overzicht, zodat u bij een eventueel conflict niet voor verrassingen komt te staan. In de zorg zijn er natuurlijk ook nog de CAO’s, ORT, min-max-contracten, concurrentiebedingen.

Wat bieden wij?

Wij ondersteunen de zorgaanbieder als werkgever in alle facetten.
Beoordelen of stellen arbeidsovereenkomsten op.
Ondersteunen en adviseren bij arbeidsgeschillen.
Bij reorganisatie ondersteunen we bij het opstellen van het sociaal plan.
Vragen over de CAO en arbeidsrechtelijke vragen beantwoorden wij graag.

 

Hét antwoord op de vraag: "Hoe bent en blijft u op de hoogte van de wet- en regelgeving?"

lees meer