2016, het einde van de VAR

De VAR (Verklaring Arbeidsrelaties) speelt al ruim tien jaar een belangrijke rol bij opdrachten tussen een opdrachtgever en een zzp-er. De VAR geeft de opdrachtgever zekerheid over het al dan niet moeten betalen van sociale verzekeringspremies en loonbelasting. Per 1 mei 2016 wordt de VAR afgeschaft en treedt er voor één jaar een overgangsregeling in werking. Om onduidelijkheid weg te nemen, leggen wij u in dit artikel uit wat het wetsvoorstel en de overgangsregeling inhouden en wat er allemaal in de loop van 2016 gaat veranderen.


De nieuwe wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Het wetsvoorstel ‘Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ is op 2 februari 2016 door de Eerste Kamer aangenomen en zal 1 mei 2016 van kracht worden. De VAR gaat verdwijnen, daarvoor in de plaats komen door de Belastingdienst goedgekeurde (model)overeenkomsten.

Belangenorganisaties, individuele opdrachtgevers en opdrachtnemers en de Belastingdienst zelf kunnen overeenkomsten opstellen en voorleggen aan de Belastingdienst. Deze geeft een oordeel over de overeenkomst. Partijen kunnen hieraan voorafgaand aan de opdracht al zekerheid over de loonheffing ontlenen. Beoordeelde overeenkomsten kan de Belastingdienst openbaar maken, zodat andere opdrachtgevers en opdrachtnemers deze kunnen gebruiken. Gebruik maken van zo’n modelovereenkomst is niet verplicht, u kunt altijd zelf een overeenkomst (laten) opstellen. Wel biedt de beoordeling door de Belastingdienst zekerheid voor de opdrachtgever dat deze geen loonheffing hoeft in te houden of hoeft te betalen. Op de website van de belastingdienst staan al een aantal modelovereenkomsten, een modelovereenkomst voor de thuiszorg via een zorginstelling is te vinden via deze link.


Gevolgen wet

Als gebruik wordt gemaakt van een door de Belastingdienst opgestelde of beoordeelde overeenkomst, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffing in te houden en te betalen. De opdrachtnemer is dan zelfstandig ondernemer en moet zelf zorgdragen voor zijn verzekeringen en belastingen. Als de manier van werken niet aansluit bij de overeenkomst, dan moet de opdrachtgever alsnog loonheffing inhouden en betalen. Niet de onderliggende overeenkomst, maar de werkelijke situatie is van belang. Verschilt de werkelijke situatie van de modelovereenkomst, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een gezagsverhouding, dan had de opdrachtgever gedurende de opdracht wél loonbelasting en premies voor de volksverzekering moeten inhouden. De opdrachtgever kan niet met de opdrachtnemer afspreken dat deze laatste die schade vergoedt.


Wanneer moet u welke maatregelen nemen?

In 2016 geldt een implementatietermijn. Dit houdt in dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 1 mei 2017 hun werkwijze kunnen aanpassen om met de nieuwe overeenkomsten te kunnen werken. Er wordt dan al wel door de Belastingdienst toezicht gehouden, maar er zullen nog geen handhavingsmaatregelen worden genomen. Na 1 mei 2017 zal vooral streng worden opgetreden bij schijnzelfstandigheid en uitbuiting.


Doorgaan met uw oude VAR

Wilt u nog niet werken met de modelovereenkomsten? Tot 1 mei 2016 geldt het overgangsrecht. Dit betekent dat u nog tot 1 mei 2016 gebruik kunt maken van de VAR, in plaats van de modelovereenkomst. Als u als opdrachtnemer al een VAR heeft en in 2016 hetzelfde werk blijft doen onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden, hoeft u geen VAR voor 2016 aan te vragen en mag u uw VAR voor 2014 of 2015 blijven gebruiken. Als de werkzaamheden of de omstandigheden wél veranderen, of wanneer u nog geen VAR heeft, dan moet u wel een nieuwe VAR aanvragen. De aangevraagde VAR blijft dan geldig tot het moment dat de nieuwe wet- en regelgeving in 2016 ingaat, 1 mei 2016.

Heeft niet de VAR, maar de nieuwe regeling uw voorkeur? U hoeft niet tot 1 mei te wachten voordat gebruik kan worden gemaakt van de algemene modelovereenkomsten, voorbeeldovereenkomsten of individuele overeenkomsten. Deze kunnen ook nu al worden gebruikt.

VAR

 

 

 

 


Wij kunnen u natuurlijk te allen tijde advies en verdere informatie geven over de bovengenoemde wijzigingen en de overgangssituatie. Ook kunnen wij de betreffende overeenkomst voor u opstellen. Voor belangenorganisaties stellen wij ook overeenkomsten op die wij aan de Belastingdienst voorleggen, zodat deze als modelovereenkomst door de Belastingdienst openbaar kan worden gemaakt. U kunt hiervoor contact opnemen met onze juristen.

     053 - 43 45 490

     info@zorgzakengroep.nl

Comments are closed.