Bent u klaar voor het nieuwe arbeidsrecht?

De Tweede kamer nam op 5 februari van dit jaar de Wet arbeidsmarkt in balans (verder: WAB) aan. Er kwam veel kritiek op de nieuwe arbeidswet en Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moest veel vragen beantwoorden. Ondanks dit alles, stemde een meerderheid van de Eerste kamer toch met de wet in. Bent u klaar voor het nieuwe arbeidsrecht?

De WAB dient te zorgen voor meer evenwicht op de arbeidsmarkt tussen vaste en flexibele dienstverbanden. Werkgevers zouden gestimuleerd moeten worden om werknemers in vaste dienst te nemen. Er gelden (weer) andere regels op het gebied van ontslag, flexwerk en de WW-premie. De belangrijkste veranderingen worden in deze blogpost besproken.

Ketenregeling

Na de vorige wijziging in het arbeidsrecht in 2015, hadden werknemers na twee jaar dienstverband recht op een vast contract. Met ingang van de WAB is dit weer teruggedraaid naar drie jaar. Het aantal contracten dat een werkgever binnen deze periode met een werknemer mag aangaan voordat er sprake is van recht op een vast contract, blijft drie. De tussenpoos om de keten van de tijdelijke contracten te onderbreken, blijft zes maanden.

Transitievergoeding

Als werknemers ten minste twee jaar in dienst zijn geweest, krijgen zij een transitievergoeding. Met de komst van de WAB heeft de werknemer direct vanaf het moment van indiensttreding recht op de transitievergoeding. Ook verandert de berekening van de vergoeding. Over de gehele duur van het dienstverband ontvangt de werknemer met ingang van de WAB één derde maandsalaris per dienstjaar. Daarnaast ontvangt de werknemer de transitievergoeding over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst in plaats van dat er wordt afgerond op halve dienstjaren.

Ontslag

Ontslag is nu alleen mogelijk indien er sprake is van één van de acht ‘redelijke ontslaggronden’. Met de komst van de WAB wordt het ontslagrecht iets soepeler, omdat er een nieuwe ontslaggrond komt, namelijk de cumulatiegrond. Deze grond maakt ontslag mogelijk indien er sprake is van een optelsom aan omstandigheden. Indien deze grond wordt gebruikt als reden voor ontslag, kan de rechter naast de transitievergoeding een extra vergoeding toekennen.

Oproepkrachten

Met de komst van de WAB moet de werkgever de oproepkracht met een nulurencontract of min-maxcontract jaarlijks een aanbod doen voor vaste uren. Dit aanbod wordt gebaseerd op het gemiddelde van het aantal gewerkte uren in het voorgaande jaar. Ook moet de werkgever de oproepkracht voortaan minimaal vier dagen van tevoren oproepen. In cao kan hiervan worden afgeweken.

WW-premie

De werkgever wordt met komst van de WAB beloond om werknemers in vaste dienst te nemen. Dit wordt gedaan in de vorm van een lagere WW-premie. Werkgevers gaan namelijk voor werknemers met een vast contract een lagere WW-premie betalen dan voor werknemers met een flexibel contract.

Conclusie

Wellicht was u net gewend aan de wijzigingen in het arbeidsrecht van 2015, liggen er alweer nieuwe wijzigingen op de loer. Dit heeft uiteraard consequenties voor werkgevers en het is van groot belang dat documenten hierop worden aangepast. Bent u benieuwd of uw documenten, waaronder arbeidscontracten, 'fit' genoeg zijn voor de aankomende wetgeving? Laat ons u helpen! Wij nemen alle zorgen uit handen en zorgen voor juiste documenten op basis van geldende (of aankomende) wet- en regelgeving.

Onze diensten

 

Wij helpen zorgaanbieders, zodat deze zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan hùn vak: het behandelen, verzorgen, verplegen en begeleiden van de mensen die het nodig hebben.

Het is òns vak om juridische problemen te voorkomen en zo nodig op te lossen. Ook helpen wij bij de vooruitgang van de praktijk, instelling of de samenwerking. Met de komst van de WAB kunnen wij u, als zorgaanbieder en werkgever, op verschillende gebieden helpen. Zo bieden wij aan om:

  • De door u gehanteerde arbeidscontracten te actualiseren;
  • Advies en ondersteuning te bieden op het gebied van arbeidsrechtelijke vragen.

 

Neemt u contact met ons op om te vragen naar de mogelijkheden.

In ons Handboek Zorgaanbieder hebben wij, voor de geïnteresseerde lezer, een paragraaf toegewijd aan de WAB. Deze vindt u hier:

WAB PDF

Comments are closed.