Bijna 1 mei, hoe verder zonder de VAR?

Op 1 mei aanstaande verdwijnt de VAR. ZZP-ers kunnen in plaats daarvan werken met overeenkomsten per opdracht. Door alle vragen die wij vanuit de praktijk krijgen, merken wij dat er nog veel onduidelijk is over deze overeenkomsten. Een deel van deze onduidelijkheid hebben wij al willen wegnemen met een eerder geschreven artikel, dit artikel vindt u hier. Met onderstaande uitleg hopen wij een aantal van uw vragen over de VAR en zijn opvolger te verhelderen. Want ondanks dat de overeenkomst niet verplicht is, is de verwachting wel dat opdrachtgevers een dergelijke overeenkomst zullen eisen. Dit was eerder immers ook het geval bij de niet-verplichte VAR.

 

Overeenkomst

Als gezegd kunnen opdrachtgevers en ZZP-ers een overeenkomst van opdracht sluiten, daarbij kunnen ze kiezen tussen een modelovereenkomst, een voorbeeldovereenkomst of een individuele maatwerkovereenkomst. De modelovereenkomst zal naar verwachting het vaakst worden gekozen. Om hiervan gebruik te kunnen maken moet de ZZP-er ingeschreven staan bij de KvK en een btw-nummer hebben.

 

Verschillende soorten modelovereenkomsten

Er bestaan algemene modelovereenkomsten en modelovereenkomsten voor specifieke branches en beroepsgroepen. Algemene modelovereenkomsten zijn geschikt voor alle type opdrachten, ongeacht de branche of het beroep. Modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen zijn uiteraard wel verbonden aan een bepaalde beroepsgroep of branche. Door de belastingdienst worden modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen aangeboden voor huisartsen (voor duurwaarneming en incidentiele waarneming), tandartsen (voor praktijkwaarneming en praktijkmedewerking), praktijkondersteuners in de geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg (via zorginstellingen) en verloskundigen (bij tijdelijke waarneming). U vindt deze modelovereenkomsten hier.

 

Voorbeeldovereenkomst

Een voorbeeldovereenkomst is toegesneden op specifieke sectoren met aanvullende wetgeving en eisen. De belastingdienst biedt ook individuele voorbeeldovereenkomsten aan, in de zorg bestaan deze voor de huisarts die belast is met tijdelijke waarneming en voor tandheelkundige dienstverlening. Deze individuele overeenkomsten vindt u hier.

 

Individuele maatwerkovereenkomst

U hoeft uiteraard niet aan te sluiten bij de modellen die de belastingdienst biedt. Het is ook mogelijk om naar eigen inzicht een individuele maatwerkovereenkomst op te stellen. Het is niet verplicht om deze vervolgens voor te leggen aan de Belastingdienst ter goedkeuring, maar het voorleggen van zo’n overeenkomst geeft wel vooraf zekerheid. Wordt de overeenkomst immers goedgekeurd en werkt u geheel volgens de overeenkomst, dan heeft u de zekerheid dat u niet in loondienst werkt dan wel dat u een werknemer in dienst heeft genomen. Wanneer de overeenkomst wordt goedgekeurd, dan kan de Belastingdienst ervoor kiezen om deze overeenkomst, eventueel met kleine wijzigingen, aan te bieden als nieuwe voorbeeldovereenkomst.

 

Eerder sprake van een arbeidsovereenkomst?

De wet bepaalt wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst en wanneer sprake is van een overeenkomst van opdracht met een ZZP-er. De regels die daaraan verbonden zijn, worden door deze wetswijziging niet anders. Zolang daaraan wordt voldaan, wordt de ZZP-er niet als werknemer aangemerkt en hoeven er geen loonbelasting en premies te worden afgedragen. Als uw overeenkomst ten tijde van de VAR niet werd gezien als arbeidsovereenkomst, dan hoeft u ook nu uw manier van werken niet te veranderen. Een goedgekeurde overeenkomst geeft slechts de zekerheid dat de beschreven situatie overeenkomt met de eisen uit de wet. Wanneer de praktijk niet in overeenstemming is met de goedgekeurde overeenkomst en er bijvoorbeeld wél sprake is van werkgeversgezag, dan is volgens de Belastingdienst ondanks de overeenkomst sprake van een arbeidsovereenkomst. De werkelijke situatie gaat immers voor op de situatie die is omschreven in de overeenkomst. Heeft u een goedgekeurde overeenkomst, dan is het daarom van belang om volgens de bepalingen uit deze overeenkomst te handelen. Dit was overigens ten tijde van de VAR ook al zo.

 

Voor elke klus een nieuwe overeenkomst?

Een veel gehoorde vraag vanuit de praktijk is of er voor elke opdracht opnieuw een nieuwe overeenkomst moet worden opgesteld en voorgelegd aan de Belastingdienst. De Belastingdienst toetst per opdracht of er sprake is van een inhoudingsplichtige arbeidsrelatie. Daarom moet er ook voor elke opdracht een overeenkomst zijn opgesteld. In de praktijk valt deze administratieve last wel mee, zeker als vaak gebruik wordt gemaakt van dezelfde overeenkomst of van modelovereenkomsten. Het is voor de Belastingdienst voldoende als er schriftelijk of per e-mail wordt vermeld volgens welke overeenkomst er gewerkt zal worden.

 

Wij kunnen u natuurlijk te allen tijde advies en verdere informatie geven over de verschillende overeenkomsten. Ook kunnen wij individuele maatwerkovereenkomsten voor u opstellen. Voor belangenorganisaties stellen wij ook overeenkomsten op die wij aan de Belastingdienst voorleggen, zodat deze als modelovereenkomst door de Belastingdienst openbaar kan worden gemaakt. U kunt hiervoor vrijblijvend contact met ons opnemen.

     053 - 43 45 490

     info@zorgzakengroep.nl

Comments are closed.