Het patiëntenportaal

Momenteel zijn veel zorgaanbieders bezig om een patiëntenportaal te ontwikkelen. Een patiëntenportaal biedt patiënten de mogelijkheid om digitaal hun medische gegevens te bekijken. Het gebruik van het patiëntenportaal roept meerdere juridische vragen op.

Patiënten hebben het recht om hun medische dossier in te zien en om correctie, aanvulling of vernietiging van hun dossier te vragen. Dit wordt door het digitaal ter beschikking stellen van deze gegevens vergemakkelijkt. Het patiëntenportaal moet voldoen aan de regels die de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hieraan stellen.


Waar moet u op letten bij het gebruik van een patiëntenportaal?


Privacy en beveiliging

De wbp vereist dat de zorgaanbieder passende technische en organisatorische maatregelen neemt om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Niet duidelijk is wat passende maatregelen zijn. Goed advies is hierin dus van groot belang.


Protocol

Het is belangrijk voor de zorgaanbieder om een protocol op te stellen voor het gebruik van het patiëntenportaal. Hierin kan de werkwijze van de zorgaanbieder met betrekking tot het patiëntenportaal worden vastgelegd. Enkele voorbeelden van juridische vragen waar een goed protocol vooraf antwoorden op dient te geven zijn:

  • Hoe wordt omgegaan met familieleden die inzage wensen in het patiëntenportaal?
  • Komen medische uitslagen realtime in het patiëntenportaal te staan?

Want door medische uitslagen realtime te plaatsen in het patiëntenportaal, is het mogelijk dat patiënten de uitslag eerder te zien krijgen dan de betreffende arts.

  • Moet een zorgaanbieder de mogelijkheid hebben om bepaalde gegevens wel in het medisch dossier te zetten, maar niet via het patiëntenportaal met de patiënt te delen?


Toestemming

Ook zal bekeken moeten worden of de toestemming die de patiënt reeds heeft gegeven voldoet voor het plaatsen van de medische gegevens in het patiëntenportaal. Het kan zijn dat er een aanvullende overeenkomst nodig is tussen de zorgaanbieder en de patiënt.

Op al deze en andere juridische vragen is aan te raden om eerst antwoorden te krijgen, voordat gebruik kan worden gemaakt van een patiëntenportaal.

oma met dochter

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met onze juristen en adviseurs van Zorg Zaken Groep.

     053 - 43 45 490

     info@zorgzakengroep.nl

Comments are closed.