Per 1 januari 2016 nieuwe klachtrecht beschermt de patiënt/cliënt

Op 1 januari 2016 treedt de nieuwe wet in werking, u heeft maximaal een jaar om uw huidige klachtenregeling om te zetten naar een nieuwe regeling. Maar let op uw zaak! De consumentenbescherming gaat ver, het gevaar van schadevergoeding en reputatieschade liggen op de loer. Om deze risico’s te beperken hebben we een aanpak ontwikkeld die beantwoordt aan de wet, maar ook de kans aanzienlijker kleiner maakt dat u geconfronteerd wordt met de negatieve gevolgen van deze nieuwe wet.


Wat zijn de wijzigingen?

In het oude klachtrecht is het zo dat iedere zorgaanbieder een klachtencommissie moest hebben (in-of extern) waar de klacht kon worden beoordeeld. De uitkomsten kon de zorgaanbieder naast zich neerleggen, want er stond geen sanctie op. Was de klager het daar niet mee eens of wilde hij schadevergoeding dan moest de gewone rechter er aan te pas komen. Honderden euro’s griffiegeld en prijzige advocaten zorgden voor een drempel om de stap naar de rechter te maken.

In het nieuwe klachtrecht is het volgende geregeld:

De klager moet naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris die de klacht bespreekt en probeert te komen tot een oplossing tussen klager en zorgaanbieder. Hiervoor staan zes weken. De zorgaanbieder is verplicht aan te geven wat hij met de rapportage van de klachtenfunctionaris doet.

Is de klager het daar niet mee eens dan kan deze naar een door de minister goedgekeurde geschillencommissie. De drempel voor de klager is hier heel laag, een paar tientjes. De geschillencommissie beoordeelt de klacht en kan in zijn uitspraak de klager een schadevergoeding toekennen van maximaal € 25.000,-. Bovendien wordt de uitspraak gepubliceerd met de naam van de zorgaanbieder.

Wij hebben met experts uit het klachtrecht een aanpak ontwikkeld dat het risico op een veroordeling door de geschillencommissie aanzienlijk verkleint.

rechter hamer nieuwsbrief #3

 

 

 

 

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met onze juristen en adviseurs van Zorg Zaken Groep.

     053 - 43 45 490

     info@zorgzakengroep.nl

Comments are closed.