Zo zit het: het zorgleefplan en het medisch behandelplan

In de instellingen voor langdurige zorg wordt gewerkt met een zorgleefplan. In dit plan worden de afspraken vastgelegd over de zorg die de cliënt ontvangt. Op dit plan is ook de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. De verwarring ontstaat als de cliënt ook medisch behandeld wordt en dat is bijna altijd het geval. Bijvoorbeeld wanneer deze medicatie ontvangt.

Het zorgleefplan is een schriftelijk stuk waarin de zorgaanbieder naar aanleiding van een gesprek met de cliënt of diens vertegenwoordiger gegevens en afspraken opneemt over de zorg die de cliënt zal ontvangen. In de wet is gedetailleerd voorgeschreven wat er in het plan moet staan. Vervolgens wordt het zorgleefplan periodiek besproken met de cliënt en zo nodig aangepast. De wet schrijft voor dat dit twee keer per jaar moet gebeuren. Het zorgleefplan gaat vooral over het welbevinden van de cliënt.

Het medisch behandelplan is gericht op de behandeling van de cliënt. Het medische staat hier voorop. Hoewel op het zorgleefplan en het medisch behandelplan de WGBO van toepassing is zijn er toch belangrijke verschillen.


De wet eist toestemming

In de wet is opgenomen dat voordat tot een behandeling kan worden overgegaan de patiënt goed geïnformeerd is en daarna toestemming geeft voor de behandeling. Het zogenaamde informed consent. Zonder deze toestemming mag de arts niet overgaan tot behandeling.  In de regeling voor het zorgleefplan is deze eis niet opgenomen. Indien de cliënt geen toestemming geeft of niet meewerkt aan het opstellen van zijn zorgleefplan dan nog moet er een zorgleefplan worden opgesteld en de zorg worden verleend. Wel moet de zorginstelling zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en de persoon van de cliënt, voor zover hem dat bekend is.

Op zich is het ook logisch. Immers zodra een cliënt in een instelling verblijft ontvangt hij zorg, hij of zij moet onder de douche, de toiletgang enz. Ook zonder de medewerking zullen de verzorgenden moeten weten wat zij met de cliënt moeten doen.


Wat in het zorgleefplan en het medisch behandelplan staat is geheim

De wet is hier duidelijk over. Wat in het medisch behandelplan staat maar ook in het zorgleefplan mag slechts ingezien worden door degenen die direct bij de behandeling zijn betrokken. Zelfs dan mogen de behandelaars of verzorgenden alleen nog maar dat deel inzien dat voor hun deel van de behandeling/verzorging noodzakelijk is.

Op zich is dit goed te verklaren. De patiënt moet in volledig vertrouwen met zijn behandelaar kunnen praten, zonder dat hij of zij het gevoel heeft dat zijn dossier ‘op straat’ komt te liggen.

De vertrouwelijkheid kan worden weggenomen door de cliënt zelf. Hij of zij kan aangeven dat ook anderen inzage mogen hebben in zijn dossier.

Het zorgleefplan bevat informatie die over het algemeen minder gevoelig is dan het medisch dossier. Dat familieleden het zorgleefplan in kunnen zien is minder bezwaarlijk dan dat zij het medisch dossier in kunnen zien. Ons advies is dan ook dit heel goed uit te leggen aan de cliënt en dit onderscheid ook duidelijk te laten maken.


Uitdeellijsten medicatie zijn onderdeel van het medisch behandelplan

Houd de uitdeellijsten geheim. Zij zijn immers onderdeel van de geneeskundige behandeling. Verzorgden die deze uitreiken mogen zonder toestemming van de cliënt daar niet met de familie over spreken.

 

Meer informatie ontvangen over het zorgleefplan en het medisch behandelplan?
U kunt vrijblijvend contact opnemen met onze juristen en adviseurs van Zorg Zaken Groep.

     053 - 43 45 490

     info@zorgzakengroep.nl

Comments are closed.