Zo zit het: overzicht in de wettelijk verplichte registraties

Al enige tijd een grote bron van ergernis in de zorg: de vele registraties. Zorgmedewerkers hebben steeds meer van hun kostbare tijd nodig voor deze registraties, terwijl zij die tijd veel liever aan de zorg voor de cliënt besteden. Dat is namelijk waar hun passie ligt, niet bij het registreren van de temperatuur van de koelkast of het invullen van checklists. Samen met Vilans vonden we dat het wel een tandje minder kon met al deze registraties. Daarom hebben we het “Overzicht van wettelijk verplichte registraties in de langdurige intramurale zorg” geschreven. In dit overzicht gaan we in op de registraties die door de wet verplicht worden gesteld.


Waar komen de registraties vandaan die niet in de wet staan?

Door het weergeven van de volgens de wet verplichte registraties wordt vooral duidelijk welke veelgebruikte registraties niet uit de wet volgen. Zulke registraties, die niet in de wet worden genoemd, kunnen worden gezien als een invulling van bepaalde open normen uit de wet. Deze open normen, zoals het leveren van verantwoorde zorg, worden in verschillende wetten genoemd. Wat er precies onder wordt verstaan, is vaak onduidelijk, vandaar dat deze normen in de praktijk worden ingevuld door externe instanties, zoals de IGZ en het zorgkantoor. De invulling van de open normen kan zijn doel voorbij schieten, doordat meer registraties worden geëist dan nodig is. Vandaar dat het nuttig is om terug te gaan naar de basis: wat eist de wet, waarom eist de wet dit, welke invulling is daaraan in de praktijk gegeven en welke onnodige registraties zouden we vandaag nog kunnen afschaffen? Zodra dit duidelijk is, kan men in discussie met de IGZ en het zorgkantoor over eventuele afschaffing van onnodige registraties.


Voorbeeld van het ontstaan van onnodige registraties

Wat ons tijdens het schrijven van het overzicht opviel, was dat de registraties die de wet verplicht stelt, goed te verklaren zijn. De cliënt moet op een veilige en prettige manier verzorgd kunnen worden en de in de wet genoemde registraties zorgen daarvoor. Het is de invulling die aan de open normen uit de wet wordt gegeven, die registraties verplicht stelt zonder dat daar een directe rechtvaardiging voor kan worden gevonden. Zo volgt uit de eerder genoemde open norm “verantwoorde zorg” dat een zorginstelling moet beschikken over bekwaam personeel. Een invulling daarvan kan een verplicht opleidingsplan zijn. Echter, ook zonder een opleidingsplan kan een zorgaanbieder ervoor zorgen dat zijn personeel bekwaam is en voldoende is geschoold om het werk op een verantwoorde manier uit te voeren. De registraties die samenhangen met zo’n opleidingsplan, zouden dan ook als onnodig kunnen worden aangemerkt.


Hoe houden we het overzicht overzichtelijk?

Het “Overzicht van wettelijk verplichte registraties in de langdurige intramurale zorg” is ingedeeld in verschillende hoofdstukken, die elk ingaan op een ander onderdeel van de zorgverlening en de daarbij behorende wettelijk verplichte registraties. Behandeld wordt het cliëntdossier, het zorgleefplan, de gedwongen opname en behandeling, medicatie, reanimatie, kwaliteit en veiligheid, voedselveiligheid en hygiëne, de indicatie, administratie en de zorgovereenkomst in geval van pgb en tot slot de informatiebeveiliging. Naast de verplichte registraties noemen we ook per hoofdstuk de bekende fabels en misverstanden, zoals de minutenregistratie en het verplicht door de cliënt ondertekenen van het zorgleefplan. Door de indeling in de genoemde hoofdstukken vindt u in één oogopslag de verplichte registraties en de daarbij horende fabels.


Nadere informatie

Wij hopen dat we met het overzicht duidelijk maken over welke registraties gediscussieerd kan worden, zodat de onnodige registraties kunnen worden afgeschaft. Om een extra verduidelijking te geven en in te gaan op vragen van de zorgaanbieders die het overzicht al in gebruik hebben genomen, hebben we op 20 november samen met Vilans een Webinar gehouden. Deze Webinar is terug te zien via deze link. In deze Webinar maken we duidelijk hoe onnodige registraties kunnen ontstaan en hoe u deze binnen uw zorginstelling als het ware kunt opruimen. Ten slotte kunt u ook nog via deze link lezen hoe Linsey Schaftenaar, jurist bij de Zorg Zaken Groep, het schrijven van dit overzicht heeft ervaren.

Heeft u naar aanleiding van het overzicht of de Webinar nog vragen, dan kunt u altijd een e-mail naar Vilans of naar de Zorg Zaken Groep. Wij beantwoorden deze vraag dan zo spoedig mogelijk.

nieuwsbrief #3

 

 

 

 

Voor meer informatie over de wettelijke registraties, kunt u contact opnemen met Linsey Schaftenaar of Wim Wickering.

     053 - 43 45 490

     l.schaftenaar@zorgzakengroep.nl

     w.wickering@zorgzakengroep.nl

Comments are closed.