Rechtsvormen

Vragen over de juiste rechtsvorm vinden we altijd heel plezierig. De zorgaanbieder worstelt en krijgt allerlei goedbedoelde adviezen, waarbij bijna altijd de zorgwetgeving vergeten is. Gezamenlijk zetten we wensen en eisen op de rij en kijken naar de mogelijkheden en de invulling ervan. Daarna hebben we alles in huis om het van a tot z te regelen.
Ons motto is dat een rechtsvorm moet voelen als een perfect zittende jas. 

Rechtsvorm, welke is het meest geschikt?

Iedere zorgorganisatie moet een rechtsvorm kiezen. Dat is niet altijd eenvoudig, omdat er in de zorg veel meer speelt dan in veel andere bedrijven die belangrijk zijn voor de keuze van de rechtsvorm. De eerste vraag die gesteld moet worden is of de rechtsvorm een personenvennootschap of een rechtspersoon moet zijn.

Personenvennootschappen

Bij een personenvennootschap zijn de eigenaren van het bedrijf natuurlijke personen. Bijvoorbeeld een eenmanszaak (met één eigenaar, maar kan medewerkers hebben), de maatschap, de vennootschap onder firma of de commanditaire vennootschap met meerdere eigenaren. Het voordeel van een personenvennootschap is dat deze veelal minder belasting behoeven af te dragen en kunnen worden opgericht bij een eenvoudige overeenkomst. Het nadeel van de personenvennootschap is dat de eigenaren persoonlijk aansprakelijk zijn ook met hun privé vermogen, dat financiers (gemeenten, verzekeraars) en de wet soms de eis stellen dat er sprake is van een rechtspersoon.

Rechtspersonen

Bij een rechtspersoon is de rechtspersoon degeen die de zorg verleent.  Voorbeelden van rechtspersonen in de zorg zijn de Stichting, de Besloten Vennootschap en de Coöperatieve Vereniging. De rechtspersoon wordt bij de notaris opgericht. De bestuurders of eigenaren van de rechtspersoon kunnen niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, tenzij zij beschuldigd kunnen worden van onbehoorlijk bestuur.

Hoe komen tot een besluit over de rechtsvorm

Om een goed besluit te nemen brengen we eerst de wensen in beeld van de eigena(a)r(en), we kijken naar de toekomstplannen mee en betrekken hierbij:
1.  de fiscale aspecten van de keuze;
2. de persoonlijke aansprakelijkheidrisico's;
3. de eisen uit de wet en van financiers: gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor;
4. de 'reputatie' van de rechtsvorm in het concrete geval.

ANBI-stichting

Een interessante rechtspersoon voor de langdurige zorg is de ANBI-stichting. In deze stichting kan de zorginstelling geld belastingvrij ontvangen en bijvoorbeeld in een testament worden opgenomen. De ANBI- stichting is vaak verplicht als rechtsvorm om giften te kunnen ontvangen van goede doelen, zoals de Postcodeloterij en tal van andere fondsen.

Reglementen, regelingen en overeenkomsten

Op grond van de wet en de governancecode zorg is het noodzakelijk dat u naast de statuten of akte u beschikt over reglementen, regelingen en overeenkomsten.

Ondersteuning van A tot Z

We kunnen de oprichting of de  verandering van rechtsvorm in zijn geheel voor de rekening nemen, we werken samen met een vaste notaris en kunnen zorgdragen voor alle akten, overeenkomsten, reglementen en regelingen en uiteraard behulpzaam bij het verkrijgen van de WTZi-toelating.

 

Hét antwoord op de vraag: "Hoe bent en blijft u op de hoogte van de wet- en regelgeving?"

lees meer