Rechtsvormen, fusie en overname

Een aanspreekpunt voor het goed regelen van uw juridische zaken

De rechtsvorm van een onderneming in de zorg luistert nauw. De eisen die gesteld worden door gemeenten of verzekeraars zijn vaak beperkend in de keuze voor een rechtsvorm. Opdrachtgevers kunnen bijvoorbeeld eisen dat de Governancecode Zorg in uw statuten is vernoemd. Het is belangrijk dat u zich goed laat adviseren bij het oprichten van een VOF, maatschap, stichting of BV. Onze juristen en adviseurs beschikken over de juiste kennis van de zorgsector om u hierbij goed te ondersteunen. Ook als het gaat om fusies en overnames zijn we uw gesprekspartner. We kunnen het van a tot z voor u begeleiden.

 

U kunt ons inzetten op:

  • Oprichten van uw zorgbedrijf in de rechtsvorm die bij uw situatie past;
  • Begeleiding van een fusie of overname, inclusief het opstellen van alle juridische documenten. 
  • Opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden;
  • Statuten, reglementen en protocollen.