Rechtsvormen, fusie en overname

Wat is nodig en waarom?

De keuze voor een rechtsvorm is belangrijk. Een rechtspersoon of juist niet, wat zijn de fiscale gevolgen, hoe zit het met de aansprakelijkheid en niet in de laatste plaats wat zijn de beperkingen die de wetgever aan de zorgaanbieder oplegt. Ook door gemeenten worden meer en meer eisen gesteld aan de keuze voor een rechtsvorm.

De rechtsvorm die u kiest moet bij u passen. Recht doen aan uw belangen en niet in de laatste plaats toekomstbestendig zijn.

Wat bieden wij?

Wij ondersteunen het gehele keuzeproces van de rechtsvorm. Zijn er meer partijen betrokken dan inventariseren we de wensen en presenteren de mogelijkheden die er zijn en geven advies op basis van onze kennis van de zorg en de ontwikkelingen daarin.

We stellen de aktes op van de maatschap, VOF of de Commanditaire Vennootschap.

We maken de statuten voor de B.V., Stichting, Coöperatieve Vereniging en richten deze op met onze vaste notaris.  Deze statuten bevat uiteraard de eisen uit de Governancecode Zorg en de WTZi.

Bij fusie en overnames stellen we de benodigde overeenkomsten op en richten een rechtsvorm op indien nodig.