Bedrijfsvoering
Wet normering topinkomens (WNT)

Wet normering topinkomens (WNT)

De WNT stelt een maximum aan wat de hoogst leidinggevenden en toezichthouders mogen verdienen of aan ontslagvergoeding mogen ontvangen. Organisaties moeten jaarlijks deze gegevens openbaar maken.

Medezeggenschap in de zorg

Medezeggenschap in de zorg

Er worden twee vormen van medezeggenschap in de zorg onderscheiden, namelijk: vertegenwoordiging via de cliëntenraad en via inspraak.

Wet zorg en dwang

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang vraagt veel van de zorgorganisatie. Als opvolger van de Wet Bopz is het een veel uitgebreider wet.

Materiële controle

Materiële controle

Zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten zijn verplicht om materiële controles uit te voeren. Gecontroleerd wordt dan of de zorg doelmatig is geleverd en gedeclareerd.