Bestelformulier Handboek

De mogelijkheden:

1. Regel Overzicht Zorgaanbieder (ROZ): éénmalig € 295,-
2. Individueel Regel Overzicht Zorgaanbieder (IROZ): éénmalig € 995,-
3. Regel Overzicht Zorgaanbieder met abonnement Juridicare (ROZ Juridicare): € 59,- per maand
4. Individueel Regel Overzicht Zorgaanbieder met Juridicare(IROZ Juridicare): éénmalig € 750,- en € 59,- per maand
5. Eén van voorgaande opties in combinatie met de Help Desk: kosten Help Desk zijn afhankelijk van de indeling in WNT klasse. WNT klasse I € 45,- per maand. WNT II en hoger op aanvraag.

In geval van mogelijkheid 5 graag aangeven voor welke combinatie u gaat:

Uw gegevens:

Aanhef
Dhr.Mw.

Voorletters *

Tussenvoegsel

Achternaam *

Organisatie *

(Factuur)adres (graag zo volledig mogelijk invullen) *

Telefoon *

E-mailadres *

Voorwaarden:
1. Het Handboek Zorgaanbieder, zowel digitaal als op papier is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt ook voor de teksten op internet. Ik respecteer dit auteursrecht en zal derden buiten mijn organisatie geen inzage geven. Het login op Juridicare is persoonlijk en niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van de Zorg Zaken Groep.
2. Abonnementsvormen gelden per jaar. Opzegging is mogelijk tot uiterlijk twee maanden voor afloop van het abonnementsjaar en dient schriftelijk te geschieden.
3. Ondanks de uiterste zorgvuldigheid kan de Zorg Zaken Groep geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten of tekortkomingen.
4. Bij het niet of niet volledig nakomen door de klant is de Zorg Zaken Groep gerechtigd de verplichtingen uit het abonnement op te schorten. Opschorting leidt niet tot verlaging van het abonnementstarief.
5. Uw persoonsgegevens worden slechts opgeslagen ten behoeve van uitvoering van deze overeenkomst. Indien u een eenmalige uitgave bestelt bewaren wij uw persoonsgegevens ten einde u te kunnen informeren over de nieuwe uitgave van het Handboek Zorgaanbieder.
6. Prijzen zijn exclusief BTW.
7. Bij het gebruik van de Help Desk is het uitgangspunt fair use.
8. Indien u een abonnement Juridicare heeft gesloten heeft u het recht ons vignet te gebruiken op uw website. Hiermee geeft u aan dat u op de hoogte bent van de actuele wet- en regelgeving. Bij beëindiging van het abonnement vervalt dit recht.