Bestuur en Toezichthouden in de zorg

Voor bestuurders en toezichthouders van zorgaanbieders hebben wij een tweetal in company workshops ontwikkeld.

 

Starten met de raad van commissarissen (in company)

Voor zorgaanbieders die voor het eerst met een raad van commissarissen of raad van toezicht gaan werken hebben we een workshop van een dagdeel ontwikkeld. We hebben gemerkt dat deze voorziet in een grote behoefte, ook bij ervaren toezichthouders. Redenen hiervan zijn dat toezichthouden in de zorg toch anders is dan in een bedrijf en daarnaast richt deze workshop zich vooral op de samenwerking tussen bestuur en raad van commissarissen.

In deze workshop ligt het accent op de rollen en verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen en het bestuur. Hoe wordt de samenwerking vorm gegeven en wat zijn belangrijke thema’s die spelen. Als basis gaan we uit van de vier rollen van de raad van commissarissen.

Onze werkwijze is als volgt:

We voeren een gesprek met de bestuurder(s) van de zorgaanbieder. Hierin bespreken we welke zaken in ieder geval aan de orde moeten komen.

De workshop beslaat een dagdeel van 3,5 tot 4 uur. Alle deelnemers zijn actief aan de hand van een door ons opgestelde presentatie.

Nadien leggen we de uitkomsten/afspraken van de workshop in een document vast.

 

Wetten en regels in de zorg t.b.v. de raad van commissarissen (in company)

In deze workshop worden de regels die voor de zorgaanbieder van belang zijn toegelicht. Niet saai of heel juridisch maar juist heel praktisch. Ook de nieuwe en ophanden zijnde regels worden uiteraard besproken, waarbij de gevolgen ervan voor de zorgaanbieder uiteraard aan de orde komen.

We hanteren een volgende indeling:

  1. Kwaliteit en veiligheid van de zorg
  2. Hoe wordt de zorg betaald
  3. Zorgaanbieder en de cliënten
  4. Eisen aan de bedrijfsvoering

Deze workshop is maatwerk en wordt vooraf besproken met de bestuurder(s). Wat is voor de eigen organisatie en toezichthouders van belang, waar moet specifiek op worden ingegaan.

Na de workshop ontvangen de deelnemers een digitaal naslagwerk.

De workshop beslaat een dagdeel van 3,5 tot 4 uur, er is ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

Voor meer informatie over bestuur en toezichthouden in de zorg kunt u contact opnemen met maureen@zorgzakengroep.nl

 

bestuur en toezichthouden in de zorg