Buddy FG

Buddy van de Functionaris voor de Gegevensbescherming

Uw zorginstelling of praktijk heeft inmiddels een FG aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door onze kennis en ervaring ook bij tal van andere organisaties kunnen we de FG prima ondersteunen. Een van de verplichtingen van de FG is dat deze de wetten en regels bijhoudt op het gebied van de privacy. Zoals bekend gaat dat in de zorg veel verder dan alleen de AVG.

Daar heeft de FG geen omkijken naar, dat doen wij als buddy van de FG. Heeft de FG vragen, of wil deze even sparren dan kan dat met onze zeer terzakekundige juristen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Voor een vast bedrag per maand heeft u de beschikking over ons Privacy Portaal Zorg. Hierin zijn alle actuele wetten en regels op het gebied van de privacy in de zorg opgenomen, deze worden dagelijks indien nodig geactualiseerd.
U krijgt de beschikking over onze modellen in word/excel en als pdf. Deze worden regelmatig uitgebreid.
We zorgen voor het privacynieuws op het Portaal  en u ontvangt maandelijks een nieuwsbrief.

Daarnaast kan de FG de buddy digitaal vragen stellen of contact hebben om even te sparren.

De Buddy FG is ervoor de FG in de zorg en neemt veel werk uit handen!