B.V. in de zorg
B.V. in de zorg

B.V. in de zorg

Er zijn tal van regels op de B.V. in de zorg: governance, eisen inrichting van bestuur en toezicht, eisen Inspectie en verschillende wetten en regels.

Workshop Bestuur en RvC

Workshop Bestuur en RvC

Voor een goede start van het werken met de RvC de workshop “Samenwerken Bestuurder(s) en Raad van Commissarissen in de zorg”.

Workshop Bedrijfsvoering in de zorg

Workshop Bedrijfsvoering in de zorg

De workshop Bedrijfsvoering in de zorg is een uitleg van de wetten en regels en geeft antwoord op al uw vragen over de bedrijfsvoering als zorgaanbieder. U...

Wet normering topinkomens (WNT)

Wet normering topinkomens (WNT)

De WNT stelt een maximum aan wat de hoogst leidinggevenden en toezichthouders mogen verdienen of aan ontslagvergoeding mogen ontvangen. Organisaties moeten jaarlijks deze gegevens openbaar maken.

Statuten, reglementen en overeenkomsten

Statuten, reglementen en overeenkomsten

Een van de meest essentiele documenten voor een B.V. in de zorg zijn de statuten. Deze worden door ons opgesteld en wij dragen er zorg voor dat deze notarieel worden verleden.

Wegwijzer bedrijfsvoering

Wegwijzer bedrijfsvoering

Met de digitale Wegwijzer bedrijfsvoering in de zorg bent u als zorgaanbieder altijd geïnformeerd over de verplichtingen en de laatste ontwikkelingen.