overeenkomst
B.V. in de zorg

Wij zijn de specialist als het gaat om de B.V. in de zorg. Er zijn tal van regels op de B.V. in de zorg van toepassing zeker als het gaat om de governance. Eisen op het gebied van de inrichting van het bestuur en toezicht, de tal van voorwaarden die de Governancecode Zorg 2022 stelt, de eisen van de Inspectie en de verschillende wetten en regels, zoals de Wtza en de Inspectie en de NZa, maar ook het fenomeenonderzoek Complexe Juridische Structuren in de Zorg.

Voornoemde documenten treft u hier aan:
Governancecode Zorg 2022, klik hier
Toezichtkader Goed Bestuur, IGJ/NZa, klik hier
Fenomeenonderzoek Complexe Juridische Structuren, klik hier
Barrièremodellen, klik hier

Verschillende B.V.’s 

We maken onderscheid in verschillende B.V.’s

 1. De Zorg B.V, zonder raad van commissarissen, met Wtza vergunning
 2. De Zorg B.V. met raad van commissarissen
 3. De holding B.V.
 4. De vastgoed B.V.
 5. De niet winstbeogende B.V.
 6. De maatschappelijke B.V

Uiteraard kijken we ook naar de moeder-dochter relatie.

Onze diensten

Wij geven advies en ondersteunen van A tot Z bij de oprichting van de zorg B.V. en eventueel een holding B.V. of een andere concerninrichting, we houden hierbij rekening met het rapport Complexe juridische structuren in de zorg en het Barrieremodel.

b.v. in de zorg

Wij adviseren en ondersteunen de B.V. in de zorg bij:

 • De keuze voor de inrichting, deze is mede afhankelijk van de zorg die verleend wordt en de omvang qua aantal medewerkers
 • Beoordelen of de inrichting voldoet aan de eisen aangaande van de Complexe Juridische Structuren
 • Objectief advies of het verstandig is meerdere B.V.’s op te richten
 • Opstellen of actualiseren van de statuten van de zorg B.V.
 • Opstellen of actualiseren van het reglement Raad van Commissarissen
 • Opstellen of actualiseren van het reglement Raad van Bestuur
 • Opstellen of actualiseren van de conflictregeling Raad van Commissarissen- Bestuur
 • Opstellen en adviseren over de toezichtvisie van de raad van Commissarissen
 • Opstellen en adviseren over de aandeelhoudersovereenkomst
 • Begeleiden van de WTZa aanvraag
 • Opstellen of actualiseren medezeggenschapsregeling cliëntenraad
 • Opstellen of actualiseren Klokkenluidersregeling

 

Werkwijze

Onze werkwijze is als volgt. Met de klant bespreken we zijn of haar wensen met betrekking tot de B.V. in de zorg, ook of het verstandig is met een B.V. te gaan werken. Op basis van de wensen en toekomstplannen de wet- en regelgeving, het toezichtkader Goed Bestuur, het Fenomeenonderzoek Complexe Juridische Structuren, het Barrieremodel en de eisen van zorgverzekeraars/zorgkantoren en gemeenten komen wij met een advies en vatten deze in onze offerte.
Dit is zo mogelijk een all-in bedrag, inclusief de kosten van de notaris, alle akten en reglementen en onze begeleiding. Na het akkoord gaan we aan de slag en stellen de documenten in onderling overleg en passend bij uw eigen organisatie en wensen op. Wij nemen de documenten uitgebreid met u door, zodat u weet wat erin staat en wat uw  rechten en plichten zijn.

 

Workshops

Voor bestuurders en toezichthouders van zorgaanbieders hebben wij een tweetal in company workshops ontwikkeld.

Starten met de raad van commissarissen
In deze workshop ligt het accent op de rollen en verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen en het bestuur. Hoe wordt de samenwerking vorm gegeven en wat zijn belangrijke thema’s die spelen.  Als basis gaan we uit van de vier rollen van de raad van commissarissen.

Wetten en regels in de zorg t.b.v. de raad van commissarissen
In deze workshop worden de regels die voor de zorgaanbieder van belang zijn toegelicht. Niet saai of heel juridisch maar juist heel praktisch. Ook de nieuwe en ophanden zijnde regels worden uiteraard besproken, waarbij de gevolgen ervan voor de zorgaanbieder uiteraard aan de orde komen.

Voor meer informatie klik hier.

Mocht u verder vragen hebben kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.