arbeidsrecht
Statuten, reglementen en overeenkomsten

Wij verzorgen alle documenten, zoals bijv. statuten, die nodig zijn voor de B.V. in de zorg. We werken samen met een vaste notaris en garanderen dat alle documenten voldoen aan de wet en de Governancecode Zorg 2022.

Statuten
Een essentieel document voor een B.V. zijn de statuten. De statuten worden door ons opgesteld en wij dragen er zorg voor dat deze notarieel worden verleden. We maken onderscheid tussen de statuten van de persoonlijke holding, de B.V. die de zorg verleent en de B.V. die zorg verleent en moet voldoen aan de eisen van de bestuursstructuur, dat wil zeggen dat de B.V. dan een verplichte raad van commissarissen en cliëntenraad moet hebben.
Wij garanderen dat de statuten geschikt zijn voor het aanvragen van de Wtza vergunning.

 

documenten

 

Reglementen
Deze reglementen/documenten kunnen zonder de notaris worden opgesteld. Voorbeelden van reglementen zijn:

 • het reglement raad van commissarissen
 • reglementen van commissies
 • het bestuursreglement
 • medezeggenschapsregeling cliëntenraad
 • klokkenluidersregeling

Aandeelhoudersovereenkomst
Zijn er meerdere aandeelhouders in de B.V. dan is een aandeelhoudersovereenkomst noodzakelijk. Het bevat aanvullingen op de statuten en leggen een aantal zaken vast.
De reden is dat deze overeenkomst eenvoudig kan worden aangepast, veel gemakkelijker afdwingbaar is en een aantal zaken regelt die niet in de statuten staan. Het voorkomt daarmee conflicten en discussies.

In de aandeelhoudersovereenkomst wordt bijvoorbeeld geregeld:

 • Wat te doen bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of wanprestatie;
 • Good leaver/bad leaver;
 • Prijsbepaling aandelen;
 • Lock upregeling verbod om een bepaalde periode de aandelen over te dragen;
 • Drag Along, verplichting om mee te verkopen;
 • Tag Along, recht om mee te verkopen;
 • Concurrentiebeding, relatiebeding, geheimhoudingsbeding;
 • Bepalingen over de besluitvorming;
 • Boetes.

Diensten van de Zorg Zaken Groep
Wij stellen alle documenten op of wijzigen de bestaande documenten. We zorgen ervoor dat de statuten door de notaris worden vastgesteld waardoor de B.V. wordt opgericht of de statuten worden gewijzigd. We doen dit op basis van een fixed price en is er een vergunning nodig dan garanderen wij dat de statuten aan deze eisen voldoen.
Reglementen en aandeelhoudersovereenkomst stellen we in overleg met u op. We begeleiden kortom van A tot Z.