Workshop Bestuur en RvC
Workshop Bestuur en RvC

De workshop “Samenwerken Bestuurder(s) en Raad van Commissarissen in de zorg” zorgt voor een goede start van het werken met de raad van commissarissen (RvC).
Toezichthouden in de zorg heeft een aantal extra facetten waar rekening mee gehouden moet worden. De zorg is stevig gereguleerd op het gebied van kwaliteit, financiering, governance, medezeggenschap, privacy, bedrijfsvoering en verantwoording.
De zorg is maatschappelijk van groot belang en de prioriteit ligt niet op het maken van grote winsten. In dit krachtenveld moet het bestuur opereren en de toezichthouders toezicht houden.

In de samenwerking tussen bestuur en RvC kan gemakkelijk frictie ontstaan. De rol van de RvC is toezicht houden en kritisch en onafhankelijk toetsen van het bestuur, het bestuur wil verder en vindt dat soms lastig en hinderlijk. De samenwerking lijdt hieronder en formele stellingen worden betrokken, wat het er niet beter op maakt. Integendeel, het wantrouwen over en weer is geboren met alle ellende van dien.

Vanuit kennis en ervaring in de verschillende rollen als bestuurder en toezichthouder in de zorg, begeleid Wim Wickering bestuurders en commissarissen om hun onderlinge samenwerking soepel te laten verlopen.

Als jurist gespecialiseerd in de governance en het ondernemingsrecht in de zorg kent hij de regels, maar stelt deze niet voorop.
In de samenwerking tussen bestuur en toezichthouders is zijn uitgangspunt dat het bestuur moet kunnen besturen en de toezichthouder moet kunnen toezichthouden. Dit lijkt een open deur, maar vraagt begrip voor elkaars positie en afhankelijkheid.

In de workshop Bestuur en RvC moet dit leiden tot afspraken wat je van elkaar kan en mag verwachten. Er moet een gevoel van ‘comfort’ bestaan bij bestuur én toezichthouders. Het is zijn overtuiging dat zowel het bestuur als de toezichthouders het meest energie halen uit de klankbordrol van de toezichthouders, de andere rollen (toezicht, werkgever en goedkeuren van besluiten) moeten dan goed ingeregeld zijn.

Voor wie is de workshop Bestuur en RvC geschikt?
Voor zorgaanbieders die de eerste keer te maken hebben met toezichthouders is deze uitermate geschikt. Ook al zijn het ervaren toezichthouders dan nog is het gewenst de klokken gelijk te zetten en verwachtingen over en weer uit te spreken en vast te leggen.

Maar ook zorgaanbieders waar het bestuur en toezichthouders al jaren met elkaar werken maar toch het gevoel hebben dat het beter kan en moet.

Over de workshop en de voorbereiding

De workshop Bestuur en RvC vindt plaats op eigen locatie, op onze locatie (of elders in het land) en kan desgewenst digitaal en duurt een dagdeel van maximaal vier uur. In de voorbereiding met bestuur en de voorzitter van de RvC bespreken we wat vooral aan de orde moet komen. Zijn er knelpunten, is er behoefte aan uitleg van regels enz. We vragen in ieder geval de statuten op en het bestuursreglement en/of reglement RvC als deze beschikbaar zijn.
Aan de hand van deze informatie komen we met een voorstel voor de invulling. In ieder geval is deze interactief, leerzaam en veelal hilarisch door de casuïstiek die we inbrengen. Uiteraard is het ook mogelijk eigen casussen in te brengen.

Onze ervaring is dat deze workshop een grote bijdrage levert aan een goede samenwerking tussen bestuur en toezichthouders.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.