Coaching Plus

Uit onze praktijkervaring is gebleken dat zorgorganisaties zoveel beter zouden kunnen functioneren.
Veelal zien we dat alle aandacht uitgaat naar de zorg voor de cliënten, en dat is ook heel goed! Maar de organisatie, de communicatie, het overleg kan vaak zoveel beter.

Met Coaching Plus gaat uw zorgorganisatie gegarandeerd beter functioneren en voldoen aan de wetten en regels, waardoor u tijd, ergernis en kosten bespaart en tevredener medewerkers, toezichthouders en cliënten heeft.

Met Coaching Plus helpen we zorgorganisaties met tips en handvatten voor het overleg met de toezichthouders, de cliëntenraad, de medewerkers (OR) en het managementteam.

Met Coaching Plus zijn uw vergaderingen efficiënter, duidelijker en met veel meer tevreden deelnemers.

Het doel: beter functioneren van organisaties, teams en individuen; vanuit eigen kracht!

Het is geen HKZ of ISO traject, het is een op maat gemaakt traject ter ondersteuning en/of begeleiding van de dagelijkse gang van zaken dan wel gestelde doelen voor de toekomst in de zorgorganisatie.

We kennen de regels en weten hoe je die in de praktijk toe moet passen, niet alleen de regels uit de wet, maar ook de regels van goed vergaderen, de regels van een goede omgang met de raad van commissarissen, de medezeggenschap en alle medewerkers.

Hoe doen we dat?

We gaan uit van uw vraag: waar moet of kan de verbetering plaatsvinden. We gaan met u in overleg en bespreken naar aanleiding hiervan onze ideeën over de aanpak. Dit doen we vanuit onze kennis en jarenlange ervaring in organisaties, medezeggenschap, bestuur en toezicht.

Het vervolgtraject zou dan kunnen bestaan uit bijv.:

  • een of meerdere workshops op het door u gewenste gebied
  • 1 op 1 begeleiding/ondersteuning van bestuur of management
  • coachingsgesprekken op momenten dat daar behoefte aan is
  • begeleidingstraject gedurende bepaalde tijd om organisatie- en/of vergaderstructuur te verbeteren

 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een intakegesprek kunt u contact met ons opnemen via w.wickering@zorgzakengroep.nl of telefoon 053 – 43 45 490.