Compliance. Loop geen risico!

[mp_row] [mp_span col="9"]

Wat is compliance?

Compliance wil zeggen dat de zorgorganisatie voldoet aan de wetten en regels die op haar van toepassing zijn. Om volledig compliant te zijn moet daarnaast ook voldaan zijn aan de interne regels die de zorgorganisatie zelf heeft gesteld.

Dit betekent dus dat de regels bekend moeten zijn én de medewerkers er ook naar handelen.


Wat zijn de risico’s als de zorgorganisatie niet compliant is?

Als de zorgorganisatie niet compliant is dan worden de wet of de eigen regels niet (goed)nageleefd. Dit leidt tot de navolgende risico’s:

-   De zorgorganisatie kan aansprakelijk worden gesteld.
-   De zorgorganisatie loopt een ernstig reputatierisico.
-   Bestuurders en toezichthouders van de zorgorganisatie kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.
-   Toezichthouders, zoals de IGZ, het Kwaliteitsinstituut, NZa, ACM en de Autoriteit Persoonsgegevens, kunnen ingrijpen en sancties opleggen tot zelfs een sluiting van de zorgorganisatie aan toe.


Waarop vindt de Compliance toets plaats?

Voor de VV&T sector en de Gehandicaptenzorg hebben we 12 modules beschikbaar:

1.    Governance
2.    Kwaliteit & Veiligheid
3.    Cliëntenrechten & privacy
4.    Medicatieveiligheid
5.    Contracten en mededinging
6.    Deskundigheid en inzet personeel
7.    Vrijheidsbeperkende maatregelen
8.    Klachten
9.    Hygiene en infectiepreventie
10.  Mondzorg
11.  Arbeidsrecht en overeenkomst van opdracht
12.  Medezeggenschap

De zorgorganisatie kiest zelf welke module(s) hij wil laten toetsen. Ook is het mogelijk binnen de module te kiezen. Bijvoorbeeld de vraag of de privacy goed geregeld is.Dit is een item uit de module cliëntenrechten. Voor een uitwerking van de 12 modules klikt u hier.


Wat doet de Zorg Zaken Groep in het kader van Compliance?

Wij toetsen of aan de regels wordt voldaan en overeenkomstig wordt gewerkt. Wij adviseren omtrent regelgeving en implementatie binnen de zorgorganisatie.

Onze producten zijn:

-   Legal scan op één of meer van de hierboven genoemde hoofddomeinen.
-   Mondelinge en schriftelijke rapportage met een risicoanalyse volgens de ‘vier keer vier’ (risico/impact) methode.
-   Legal advice op alle hoofddomeinen.
-   Implementatiescan: onderzoek of uitvoering wordt gegeven aan de regels.
-   Advies aangaande implementatie en borging.
-   Ondersteuning van de eigen compliance officer.
-   Compliance helpdesk.
-   Quick scan op een aantal hoog risico/impact items.


Waarom is de Zorg Zaken Groep de juiste partij?

-   Wij kennen de regels en weten hoe deze toegepast moeten worden.
-   Wij combineren ons juridisch specialisme met onze deskundigheid op het organisatie advies.
-   Wij zijn lid van de Vereniging van Compliance in de Zorg.
-   Wij hanteren alleszins redelijke tarieven en bieden maatwerk.
-   Wij zijn gespecialiseerd in de regelgeving in de zorg, naast het gezondheidsrecht ook de regelgeving omtrent bedrijfsvoering en arbeidsrecht.

[/mp_span] [mp_span col="3"] [mp_image id="5162" size="full" link_type="custom_url" link="#" target="false" align="left"] [/mp_span] [/mp_row] [mp_row bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span col="12" classes="motopress-space" mp_style_classes="motopress-padding-15"] [mp_space] [/mp_span] [/mp_row] [mp_row bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span col="12" classes="motopress-space"] [mp_space mp_style_classes="motopress-space-light"] [/mp_span] [/mp_row] [mp_row bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span col="8"] [mp_code]

 

Voor meer informatie over dit thema, kunt u contact opnemen met onze juristen en adviseurs van Zorg Zaken Groep.

[mp_easy_icon icon="fa-phone" size="20" color="#00B9E4" left_space="" right_space="" vertical_offset="0"]      053 - 43 45 490

[mp_easy_icon icon="fa-envelope" size="20" color="#00B9E4" left_space="" right_space="" vertical_offset="0"]     info@zorgzakengroep.nl

 

[/mp_code] [/mp_span] [mp_span col="4"] [mp_code]

 

Direct een afspraak maken voor een gesprek?
Onze juristen en adviseurs van Zorg Zaken Groep zijn u graag van dienst.

Contactformulier

 

[/mp_code] [/mp_span] [/mp_row]