De beste rechtsvorm voor de zorg

Wat is de beste rechtsvorm voor u?Rechstvorm

Gegarandeerd vindt u bij de Zorg Zaken Groep de beste rechtsvorm die aan alle wensen en eisen voldoet.

De keuze voor de beste rechtsvorm in de zorg is niet eenvoudig. De keuze voor een B.V., stichting, maatschap, VOF, coöperatie of commanditaire vennootschap is afhankelijk van de eigen wensen en de eisen die gesteld worden.

De wet– en regelgeving biedt mogelijkheden, maar ook beperkingen bijvoorbeeld als het gaat om winstuitkeringen. Financiers (zorgverzekeraar, zorgkantoor, gemeente) stellen soms eisen aan de rechtsvorm en verplichten de Zorgbrede Governance Code in te voeren. De fiscus behandelt de zorg soms anders waardoor geen belasting betaalt hoeft te worden. Kortom de keuze voor de beste rechtsvorm is niet eenvoudig, maar wel erg belangrijk!

Tientallen zorgaanbieders hebben wij inmiddels geholpen bij de invulling van hun beste rechtsvorm.
 

Wat is de beste rechtsvorm voor u?

Wij vinden dat de keuze voor de beste rechtsvorm voldoet aan de volgende criteria:

-   Past bij de wensen van de zorgaanbieder.
-   Houdt rekening met de huidige activiteiten van de zorgaanbieder en de toekomstplannen.
-   Voldoet aan de eisen van de relevante financiers.
-   Voldoet aan de wet- en regelgeving.
-   Is fiscaal het meest gunstig opgezet.
-   Houdt rekening met continuïteitsrisico’s.


Onze aanpak

Wij inventariseren in een gesprek de huidige situatie, de wensen en de toekomstige situatie. Op basis hiervan komen wij met één of meer mogelijkheden, schetsen de voor- en nadelen van iedere mogelijkheid, brengen in beeld wat nodig is om er te komen en stellen een offerte op. Dit traject is gratis als u het vervolgtraject met ons bureau doet, anders brengen wij hier € 250,-- exclusief BTW voor in rekening.

Indien akkoord met de offerte redigeren wij de concept statuten, akten, overeenkomsten, reglementen enz. Na het akkoord op de concepten maken wij de documenten definitief. In geval sprake is van een rechtspersoon is dit inclusief het notarieel verlijden van de akten.

Desgewenst vragen wij verklaringen van de fiscus.

Wij offreren als het even kan op basis van een totaalprijs. Vooraf is duidelijk wat wij doen tegen welke kosten. Verrassingen achteraf houden wij ook niet van.


Waarom zou u de Zorg Zaken Groep hiervoor inschakelen?

-   Juridisch en fiscaal specialist voor de zorg.
-   Ruime ervaring met rechtsvormkeuze bij instellingen, praktijken en samenwerkingsverbanden en de oprichting van nieuwe zorgaanbieders.
-   Juridisch splitsen van activiteiten of juist samenbrengen.
-   Nieuwe activiteiten met risico’s juridisch apart zetten.
-   Biedt maatwerk in een full service pakket tegen een vaste prijs.
-   Gegarandeerd de beste rechtsvorm die aan alle eisen voldoet.

 

Voor meer informatie over dit thema, kunt u contact opnemen met onze juristen en adviseurs van Zorg Zaken Groep via w.wickering@zorgzakengroep.nl of telefoon 053 - 43 45 490.

Direct een afspraak maken voor een gesprek?
Onze juristen en adviseurs van Zorg Zaken Groep zijn u graag van dienst.

Contactformulier