Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang vraagt veel van de zorgorganisatie. Als opvolger van de Wet Bopz is het een veel uitgebreider wet.
De wet gaat uit van de cliënt, ongeacht waar deze woont of verblijft. Dus ook thuis.
De wet is gericht op de individuele cliënt  en op de zorgorganisatie.
Dit betekent dat de zorgmedewerkers goed op de hoogte moeten zijn van de wet, dat er stappen doorlopen moeten worden en vastgelegd in het zorgplan en gerapporteerd aan de IGJ.
Maar de wet eist ook dat er beleid wordt geformuleerd hoe de organisatie omgaat met onvrijwillige zorg en het voorkomen ervan.

 

Ook in de thuissituatie
Onvrijwillige zorg thuis is nieuw en heeft alles te maken met overheidsbeleid dat mensen zo lang mogelijk in de thuissituatie kunnen blijven. Voor de zorg thuis is de impact van de wet bijzonder groot.

Niet alleen Wlz cliënten
De wet is van toepassing op cliënten met een PG indicatie of een verstandelijk beperking. Deze indicatie volgt niet alleen uit de CIZ indicatie maar ook uit de vaststelling door een arts. De wijkverpleging zal zeker met deze wet te maken krijgen!

Onze diensten voor de zorgaanbieder

Workshop Wzd bij ons op locatie in Enschede

In deze workshop met maximaal 12 deelnemers wordt de wet nader toegelicht, tal van casussen van de deelnemers en van onszelf besproken, een aanvang met het beleidsplan gemaakt en ontsnapt u uit de escaperoom. U ontvangt uitgebreide documentatie en het handboek Wet zorg en dwang dat wij opgesteld hebben. Aan het eind van de dag kent u de verplichtingen uit de Wzd en kunt deze ook toepassen. We hebben veel positieve reacties ontvangen op deze workshop! Lees verder

Workshop in company bij u op locatie

Ook daar de uitleg van de wet en de impact van de wet op uw zorgorganisatie. Met u stemmen we af wat voor u van belang is. Maatwerk. Waar het accent moet komen te liggen. U ontvangt in ieder geval een exemplaar van ons Handboek Wet zorg en dwang. Lees verder

Opleiding: zorgplannen schrijven in de Wzd

Het centrale document in de Wzd is het zorgplan. De zorgverantwoordelijke is er verantwoordelijk voor dat aan alle eisen en stappen wordt voldaan en, gedocumenteerd, wordt vastgelegd in het zorgplan.

We zijn een  workshop aan het ontwikkelen samen met een specialist op dit terrein. Naast de theorie zal vooral veel worden geoefend aan de hand van eigen en onze casussen. Nadere informatie volgt nog. Wilt u op de hoogte gehouden worden, stuur dan even een mail naar maureen@zorgzakengroep.nl

Handboek Wet zorg en dwang

We hebben het handboek Wet zorg en dwang ontwikkeld. In dit handboek treft u de wetgeving en de toelichting erop aan. We verstrekken deze aan de deelnemers van onze workshops, maar u kunt deze ook bij ons bestellen. De kosten bedragen € 45,-- inclusief BTW, exclusief verzendkosten.

Bestelformulier:

Aanhef
Dhr.Mw.

Voornaam *

Voorletters *

Tussenvoegsel

Achternaam *

Organisatie *

Factuuradres *

Telefoon *

E-mailadres *

Bestelt hierbij één exemplaar van het Handboek Wet zorg en dwang.

Eventuele opmerkingen: