Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang vraagt veel van de zorgorganisatie. Als opvolger van de Wet Bopz is het een veel uitgebreider wet.
De wet gaat uit van de cliënt, ongeacht waar deze woont of verblijft. Dus ook thuis.
De wet is gericht op de individuele cliënt  en op de zorgorganisatie.
Dit betekent dat de zorgmedewerkers goed op de hoogte moeten zijn van de wet, dat er stappen doorlopen moeten worden en vastgelegd in het zorgplan en gerapporteerd aan de IGJ.
Maar de wet eist ook dat er beleid wordt geformuleerd hoe de organisatie omgaat met onvrijwillige zorg en het voorkomen ervan.

 

Ook in de thuissituatie
Onvrijwillige zorg thuis is nieuw en heeft alles te maken met overheidsbeleid dat mensen zo lang mogelijk in de thuissituatie kunnen blijven. Voor de zorg thuis is de impact van de wet bijzonder groot.

Niet alleen Wlz cliënten
De wet is van toepassing op cliënten met een PG indicatie of een verstandelijk beperking. Deze indicatie volgt niet alleen uit de CIZ indicatie maar ook uit de vaststelling door een arts. De wijkverpleging zal zeker met deze wet te maken krijgen!

Onze diensten voor de zorgaanbieder

Workshop Wzd bij ons op locatie in Enschede

In deze workshop met maximaal 12 deelnemers wordt de wet nader toegelicht, tal van casussen van de deelnemers en van onszelf besproken, een aanvang met het beleidsplan gemaakt en ontsnapt u uit de escaperoom. U ontvangt uitgebreide documentatie en het handboek Wet zorg en dwang dat wij opgesteld hebben. Aan het eind van de dag kent u de verplichtingen uit de Wzd en kunt deze ook toepassen. We hebben veel positieve reacties ontvangen op deze workshop! Lees verder

Workshop in company bij u op locatie

Ook daar de uitleg van de wet en de impact van de wet op uw zorgorganisatie. Met u stemmen we af wat voor u van belang is. Maatwerk. Waar het accent moet komen te liggen. U ontvangt in ieder geval een exemplaar van ons Handboek Wet zorg en dwang. Lees verder

Handboek Wet zorg en dwang

We hebben het handboek Wet zorg en dwang ontwikkeld. In dit handboek treft u de wetgeving en de toelichting erop aan. We verstrekken deze aan de deelnemers van onze workshops, maar u kunt deze uiteraard ook los bij ons bestellen.

Dit handboek ondersteunt de zorgaanbieder bij het invoeren van de Wzd in de eigen zorgorganisatie.
Het bevat de regelgeving met toelichting en is bijgewerkt tot de laatste wijzigingen van januari 2021.

Lees meer en bestel

 

 

Hét antwoord op de vraag: "Hoe bent en blijft u op de hoogte van de wet- en regelgeving?"

lees meer