Externe FG

Wij zijn uw externe functionaris voor de gegevensbescherming

U bent wettelijk verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. Dat kan intern, een medewerker wordt hiervoor (deels) vrijgemaakt of het kan een externe persoon zijn. Van belang is dat degeen die verantwoordelijk is voor de privacy in de zorgorganisatie niet degeen mag zijn die ook de FG is.

De FG is de onafhankelijke adviseur van de zorginstelling of de praktijk en adviseert op alle gebieden aangaande privacy en datalekken. Eisen die aan de FG gesteld worden zijn dat deze kennis heeft van wet - en regelgeving en  de sector goed kent.

Omdat wij dagelijks met de privacy in de zorg bezig zijn, zijn wij een goede partij om de functie van externe FG in te vullen. Let wel, deze functionaris is wettelijk verplicht in de zorg.

Hoe gaat het in zijn werk?

U neemt contact met ons op en aan de hand van een korte intake maken wij een offerte. Bij grotere organisaties zullen we een bezoek plannen om de te verwachten workload goed in beeld te krijgen.

Indien u akkoord gaat melden wij ons aan bij de Autoriteit Persoonsgegevens  als zijnde de FG van uw praktijk of instelling. Daarna ontvangt u van ons een inlog van ons Privacy Portaal Zorg. Hier vindt u alle informatie aangaande privacy en kunt u voormeldingen doen van een datalek en digitaal vragen stellen. Uiteraard kan dat ook telefonisch.