FAQ – Wtza vergunning

 

Heb ik een Wtza vergunning nodig?
Ja, als u in de regel met meer dan 10 medewerkers zorg verleend uit de Zorgverzekeringswet en/of de Wlz. Daarvoor tellen mee de medewerkers in de zorg, maar ook zzp-ers en onderaannemers. Levert u medisch specialistische zorg dan moet u altijd de vergunning hebben.

Bent u onderaannemer van een zorgaanbieder dan hoeft u geen vergunning te hebben, maar hierop is een belangrijke uitzondering: als de hoofdaannemer zelf geen zorg verleent dan moet u wel een vergunning aanvragen als u aan de medewerkerseis voldoet. De hoofdaannemer is dan een zogenaamde “lege huls”. Dit geldt bijvoorbeeld bij een coöperatie of een stichting die factureert bij medisch specialisten.

Het gaat erom dat u de grens van 10 medewerkers passeert, niet incidenteel, maar in de regel. Is dat het geval dan moet u binnen een half jaar de vergunning aanvragen.

Heb ik een interne toezichthouder nodig, zoals een raad van toezicht of raad van commissarissen?
Als u een vergunning nodig heeft dan kan het zijn dat u ook verplicht bent een interne toezichthouder (een raad van commissarissen of een raad van toezicht) aan te stellen. Bij de vergunningaanvraag moet u dan de statuten meesturen of een reglement als u geen rechtspersoon bent.

De interne toezichthouder is verplicht in de volgende situaties:

– U levert verpleging, verzorging, begeleiding of medisch specialistische zorg met in de regel meer dan 10 personen (onderaannemers/zzp-ers tellen mee) uit de Zorgverzekeringswet of de Wlz, of

– U levert, kort gezegd, eerstelijns zorg met meer dan 25 medewerkers.

De rechtsvorm maakt niet uit.

Wat heb ik nodig om de vergunning aan te vragen?
Bij de vergunningaanvraag moet u een aantal vragen beantwoorden. Indien u een interne toezichthouder moet hebben, moet u de statuten van de B.V., stichting of coöperatie meesturen. Deze worden dan door het CIBG beoordeeld op de eisen uit de wet en andere regelgeving. Deze eisen hebben vooral betrekking op het bestuur en de raad van commissarissen of raad van toezicht. De statuten dienen door een notaris te worden verleden.

Indien deze statuten zijn goedgekeurd, de vragen correct zijn beantwoord en u drie toezichthouders heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dan wordt de vergunning verleend. Eventueel moet u ook een tekening meesturen van de juridische structuur.

Wat we helaas merken is dat niet alle notarissen op de hoogte zijn van de eisen die in de statuten moeten worden opgenomen. Wij kunnen ervoor zorgen dat uw statuten aan de eisen voldoen en dat alles voor u geregeld wordt!

Werkt u vanuit een eenmanszaak, maatschap of VOF dan moet u ook gewoon aan de Wtza voldoen. In dat geval hoeft u echter niet naar de notaris, maar kunnen wij voor u het verplichte reglement opstellen.

Wat zijn de verplichtingen uit de Wtza?
Er zijn twee verplichtingen volgende uit de Wtza, dat is de meldplicht en de vergunningplicht.

Meldplicht
Als nieuwe aanbieder van zorg zult u zich moet melden binnen drie maanden voordat u begint. Deze meldplicht geldt voor iedere aanbieder die zorg gaat verlenen uit de Zorgverzekeringswet, de Wlz, niet verzekerde zorg (zoals alternatief of cosmetische zorg) of de Jeugdwet. Ook onderaannemers en PGB aanbieders dienen zich te melden.

Vergunningplicht
De vergunningplicht geldt voor aanbieders die zorg verlenen uit de Zorgverzekeringswet en/of de Wlz en is vooral afhankelijk van het aantal medewerkers. Zie hiervoor de vraag over de vergunningplicht.

Indien niet aan deze verplichtingen wordt voldaan kunt u een boete krijgen en mag u geen zorg verlenen.

 

 

Wellicht ook interessant:

FAQ   Aanbesteden