Financiering
Financiering van de zorg

Financiering van de zorg

De financiering van de zorg wordt door verschillende wetten geregeld en ook steeds meer uit eigen middelen. Er zijn grote verschillen in de verschillende wetten.

Materiële controle

Materiële controle

Zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten zijn verplicht om materiële controles uit te voeren. Gecontroleerd wordt dan of de zorg doelmatig is geleverd en gedeclareerd.