De financiering van de zorg wordt door verschillende wetten geregeld en ook steeds meer uit eigen middelen. Er zijn grote verschillen in de verschillende wetten.