Fusie, Overname & Samenwerking

 

Fusie, Overname & Samenwerking

Bij een mogelijke fusie of overname van een zorgorganisatie of (vergaande)samenwerking tussen meerdere zorgorganisaties, is niet alleen het reguliere recht van belang, maar ook de zorgwetgeving. Een dergelijk proces vraagt daarom om een ervaren specialist op dit terrein.

De contracten, de keuze van de rechtsvorm, medezeggenschap van de medewerkers, mededingingsrecht, arbeidsrecht en de SER Fusiegedragsregels zijn zaken die voor iedere onderneming van belang zijn, dit geldt dus ook voor de zorgaanbieders.

 

Extra wetgeving voor de zorg

Voor de zorg is er daarnaast veel extra wetgeving waar de zorgaanbieder in de fusie, overname of samenwerking rekening mee moet houden.

Te denken valt aan de Wkkgz, de Wtza, de specifieke op de zorg toegeschreven mededingingsregels, de cliënten medezeggenschap, de melding bij de NZa, de IGJ, de Governancecode Zorg, het winstverbod en eventueel de rol van de zorgverzekeraar/het zorgkantoor, de rol van de raad van commissarissen, privacyregels, komende wetgeving enz.

Bestuur en toezicht

Als (betaalbaar) specialist met juridische ervaring in fusie, overname en samenwerking beschikken we ook over ervaring in de rol van bestuurder en toezichthouder in de zorg. Hierdoor zijn onze adviezen op de praktijk van de zorg gericht. Dit geeft ons een duidelijke toegevoegde waarde ten opzichte van de veelal eenzijdige juridische invalshoek van advocatenkantoren.

Advies en begeleiding

We kennen kortom de regels en de “do’s and don’ts” om de samenwerking, fusie of overname tot een succes te brengen.

U kunt bij ons terecht voor het gehele scala van overeenkomsten, adviesaanvragen, wettelijk verplichte documenten, statuten en alle andere akten.

Daarnaast geven we advies over de opzet en inrichting van de samenwerking, begeleiden we de medezeggenschapstrajecten, dit tegen alleszins redelijke tarieven.

Bij een fusie of overname werken we meestal intensief samen met de accountant van de zorgaanbieder.

 

Wilt u meer informatie over onze aanpak en ondersteuning neemt u dan contact op met Wim Wickering w.wickering@zorgzakengroep.nl  of 053-4345490.