Samenwerken, fusie en overname
Samenwerken en samengaan

Samenwerken en samengaan

Het belang van samenwerken in de zorg is groot. De rijksoverheid, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren sturen hierop.

Samenwerken en samengaan

Fusie & Overname in de zorg

Fusie en overname in de zorg kent tal van regels en vereisten en is een zorgvuldig proces. Wij kunnen u gedurende het gehele traject juridisch ondersteunen.

Samenwerken in de zorg

Samenwerken in de zorg

Personeelsvraagstukken, ketenzorg, schaalvergroting, samenwerken in de zorg: het is aan de orde van de dag. Monodisciplinair of multidisciplinair.