Fusie & Overname in de zorg

Fusie & overname in de zorg

Fusie & overname in de zorg kent tal van regels en vereisten en is een zorgvuldig proces. Dit proces begint al bij de interesse, op dat moment is al van belang al afspraken te maken in een intentie en geheimhoudingsovereenkomst.

Bij de fusie of overname in de zorg spelen er vaak vele belangen: belangen van cliënten/patiënten, belangen van medewerkers, belangen van bestaande en nieuwe contractspartijen.

Met deze belangen zult u rekening moeten houden, alle kans dat de NZa en de ACM onderdeel zijn van de procedure. In ieder geval heeft de zorgaanbieder te maken met de cliëntenraad en de OR/PVT en soms ook de vakbonden.

Ook de vorm waarin de fusie of overname in de zorg zijn beslag krijgt maakt veel uit, een bestuurlijke fusie is totaal anders dan een juridische fusie. Is het een aandelentransactie of is het een activa/passiva transactie. Ook dat maakt veel uit voor de contracten die moeten worden aangegaan.

Diensten van de Zorg Zaken Groep

Onze dienstverlening heeft betrekking op het gehele fusieproces, met uitzondering van het financiële.
We zorgen voor het overnamecontract, stellen de garanties, begeleiden de due dilligence, stellen alle overige contracten op, schrijven adviesaanvragen, adviseren over de te nemen stappen, brengen de voornemens in bij NZa en/of ACM.

Kortom we begeleiden het gehele traject. fusie & overname in de zorg