Samenwerken en samengaan

Het belang van samenwerken in de zorg is groot. De rijksoverheid, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren sturen hierop. We zien ook dat er sprake is van schaalvergroting. Vooral zorgverzekeraars en gemeenten willen bij grotere zorgaanbieders de contracten onder brengen. Dit leidt op zijn beurt weer tot fusies en overnames.

We begeleiden fusies en overnames, ondersteunen bij samenwerking tussen gelijke partijen maar ook tussen verschillende partijen. Alle juridische documenten die noodzakelijk zijn kunnen we verzorgen, maar we geven zeker ook tips en adviezen teneinde de samenwerking, overname of fusie tot een succes te maken.