wettelijke verplichtingen in de zorg
Samenwerken in de zorg

Samenwerken in de zorg

De huidige tijd vraagt om samenwerking in de zorg. Personeelsvraagstukken, ketenzorg, schaalvergroting het is aan de orde van de dag. Deze samenwerking kan monodisciplinair zijn of multidisciplinair. In alle gevallen is het van belang dat er overeenstemming is over het doel van de samenwerking, wat willen partijen met de samenwerking bereiken. Besteed daar tijd aan, niets zo vervelend als verwachtingen over de samenwerking verschillend zijn.

Monodisciplinair samenwerken in de zorg

Bij een monodisciplinaire samenwerking gaan dezelfde soort aanbieders een samenwerking met elkaar aan. De samenwerking wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, waarin de doelstellingen van de samenwerking goed worden vastgelegd. Belangrijk is hier dat het mededingingsrecht roet in het eten kan gooien, neem daarop geen risico. Het risico van ontoelaatbare marktmacht is aanwezig. Het doel van een monodisciplinaire samenwerking is veelal vrij snel duidelijk.

Multidisciplinair samenwerken in de zorg

Bij een multidisciplinaire samenwerking werken verschillende soorten zorgaanbieders met elkaar samen. Hier is het extra van belang naar de doelstelling te kijken, het risico dat de verschillende partijen een niet gelijkende doelstelling hebben is groot. Het mededingingsrecht is hier minder van belang, maar niet helemaal afwezig. Samenwerken op het gebied van kwaliteit wordt niet als probleem gezien, echter ook hier kunnen mededingingsrechtelijke aspecten mee spelen.

samenwerken in de zorg

Diensten van de Zorg Zaken Groep

We stellen samenwerkingsovereenkomsten op of beoordelen deze. Toetsen op mededingingsrechtelijke aspecten en adviseren over de stappen die gezet gaan worden. Zeker bij een multidisciplinaire samenwerking is er vaak ook een verschil in tempo waarin de samenwerking gestalte moet krijgen.

We komen eerst tot afspraken waarna we deze afspraken en de zaken daaromheen in een overeenkomst vastleggen.