Gezondheidsrecht

Wij zijn gespecialiseerd in het Gezondheidsrecht. Zo is Wim Wickering universitair docent Gezondheidsrecht aan de Universiteit Twente. Het gaat dan vooral om het gezondheidsrecht in de dagelijkse praktijk van de zorg, maar ook om de structuur en financiering. Tevens zijn wij lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht en de Vereniging voor Compliance in de Zorg.

U kunt bij ons terecht voor juridische vraagstukken op het terrein van:

-   aanbestedingen
-   Code Goed Zorgverzekeraarschap
-   contractering met zorgverzekeraars, gemeenten en zorgkantoren
-   IGZ aangelegenheden
-   klachtrecht
-   mededinging
-   medezeggenschap cliëntenraden
-   NZa aangelegenheden
-   ontwikkelingen in de zorg wet -en regelgeving
-   oprichten van personenvennootschappen
-   oprichten van rechtspersonen
-   privacy en patiëntdossier
-   relatie instelling - patiënt
-   relatie patiënt - arts
-   tariefstelling en beleidsregels NZa
-   toelating op grond van de WTZi
-   vertegenwoordiging patiënten en cliënten
-   vragen over de financiering van de zorg
-   vragen over wettelijk verplichte registraties V&V
-   Zorgbrede Governance Code
-   zorg- en behandelingsovereenkomsten

Onze zorgjuristen helpen u graag bij:

-   detachering
-   haalbaarheidsonderzoek
-   juridische advisering over gezondheidsrechtelijke vraagstukken
-   onafhankelijk voorzitter/gespreksleider
-   onderhandelen
-   ondersteuning naar derden: zorgverzekeraars, gemeenten, Inspectie, NZa, ACM
-   opstellen en beoordelen van documenten, brieven, reglementen, protocollen
-   scholing wet- en regelgeving en ontwikkelingen daarin
-   strategiebepaling

 

Voor meer informatie over gezondheidsrecht, kunt u contact opnemen met onze juristen van Zorg Zaken Groep, w.wickering@zorgzakengroeop.nl of telefoon 053 - 43 45 490.