Governance & Wtza
Wtza vergunning

Wtza vergunning

Alle nieuwe aanbieders zijn wettelijk verplicht zich te melden bij het CIBG, voor dat zij van start mogen gaan. Wtza vergunning i.p.v. de WTZi toelating.

Governance in de zorg

Governance in de zorg

De Governance in de zorg gaat over het bestuur en het intern toezicht, de raad van commissarissen of de raad van toezicht. Advisering, begeleiding en opleiding van RvT en/of RvC.

Jaarverantwoording zorg

Jaarverantwoording zorg

Zorgaanbieders (zowel hoofd- als onderaannemers) die betaald worden uit de Zvw, Wlz of VWS-subsidie maken hun jaarverantwoording zorg vóór 1 juni 2023 openbaar.