Governance & Wtza
Governance in de zorg

Governance in de zorg

De Governance in de zorg gaat over het bestuur en het intern toezicht, de raad van commissarissen of de raad van toezicht. Advisering, begeleiding en opleiding van RvT en/of RvC.

Wtza vergunning

Wtza vergunning

Alle nieuwe aanbieders zijn wettelijk verplicht zich te melden bij het CIBG, voor dat zij van start mogen gaan. Wtza vergunning i.p.v. de WTZi toelating.

Wtza pakket

Wtza pakket

Op 1 januari 2022 is de Wtza gekomen en is de Governancecode Zorg 2022 gepubliceerd. Het gevolg daarvan is dat sommige aanbieders verplicht zijn een...

Jaarverantwoording zorg

Jaarverantwoording zorg

Voor de jaarverantwoording zorg zijn nieuwe grensbedragen vastgesteld en er is een categorie toegevoegd, de micro-organisatie.

Wet normering topinkomens (WNT)

Wet normering topinkomens (WNT)

De WNT stelt een maximum aan wat de hoogst leidinggevenden en toezichthouders mogen verdienen of aan ontslagvergoeding mogen ontvangen. Organisaties moeten jaarlijks deze gegevens openbaar maken.