pakket
Wtza pakket

Op 1 januari 2022 is de Wtza gekomen en is de Governancecode Zorg 2022 gepubliceerd. Het gevolg daarvan is dat sommige aanbieders verplicht zijn een vergunning aan te vragen en een interne toezichthouder moeten aanstellen, waar ze dat voorheen niet moesten. Daarvoor geldt de overgangstermijn tot eind van het jaar.

Door de Wtza en de nieuwe Governancecode zijn de statuten en reglementen veelal niet meer in lijn met de huidige regels. Als de statuten in strijd zijn met de wet zullen deze aangepast moeten worden.

Als specialist in het ondernemingsrecht en de Governance in de zorg hebben we hiervoor een aantrekkelijk pakket ontwikkeld, dat leidt tot statuten en reglementen die helemaal zijn afgestemd op uw organisatie.

Dit pakket bestaat uit:

  1. Statuten die gegarandeerd aan de eisen van de Wtza en de nieuwe Governancecode voldoen, inclusief de notariële akten en inschrijving bij de KvK.
  2. Het reglement raad van toezicht of raad van commissarissen.
  3. Het bestuursreglement.

De kosten van dit pakket bedragen normaal € 2.750,– maar dit wordt u nu tijdelijk aangeboden voor € 1.975,– exclusief BTW.
Deze actie loopt tot het einde van het jaar 2023.

Indien u gebruik maakt van ons aanbod is de werkwijze als volgt:

  1. We vragen u de eventueel bestaande statuten en reglementen aan ons toe te zenden.
  2. We gaan met u in overleg over uw wensen en eisen en adviseren u hierover.
  3. We stellen de nieuwe statuten en reglementen op en bespreken deze met u.
  4. Na uw akkoord zenden we de statuten naar onze notaris die de statutenwijziging doorvoert. Het enige wat u hoeft te doen is een handtekening te zetten bij een plaatselijke notaris.

Heeft u nog geen statuten en/of reglementen? Dat is geen enkel probleem: ook dan geldt het voorgaande aanbod.

Interesse? Vul dan onderstaand formulier in en dan nemen wij op korte termijn contact met u op!

 

Wtza pakket