Governancepakket

Governancepakket voor de zorgaanbieder

Met ons Governancepakket legt u de hele aansturing van uw zorgorganisatie door bestuur en raad van commissarissen goed vast. Dit kan zijn vervanging van bestaande documenten of het opstellen van nieuwe documenten. Zie ook onze pagina over governance in de zorg.

We gaan aan de hand van vooraf afgesproken all in prijs de documenten voor u opleveren die volledig zijn toegesneden op uw eigen organisatie. We baseren ons hierbij op uw situatie, de actuele wet en regelgeving en de nieuwe Governancecode Zorg 2022.

Het pakket waaruit u uw keuze maakt

U stelt het pakket zelf samenvat u van ons wilt ontvangen en kunt kiezen uit de volgende onderdelen, de meeste zijn wettelijk verplicht de andere zijn erg verstandig om te hebben om uw governance goed in te richten.

Statuten die voldoen aan de Wtza, de Governancecode Zorg en Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. De kosten van de notaris worden meegenomen.

Reglement raad van commissarissen die een uitwerking zijn van de statuten en waarin de werkwijze van de raad van commissarissen zijn vastgelegd.

Reglement raad van bestuur die vastlegt hoe de werkwijze is van de raad van bestuur, eventuele portefeuilleverdeling, samenwerking met raad van commissarissen.

Informatieprotocol hierin regels bestuur en raad van commissarissen vooral welke informatie, wanneer en in welke frequentie wordt geleverd.

Conflictregeling bestuur en raad van commissarissen hierin is geregeld hoe bestuur en raad van commissarissen moet elkaar omgaan als er sprake is van een conflict tussen beide (niet zijnde een arbeidsconflict)

Medezeggenschapsregeling cliëntenraad hoe werkt u samen met de cliëntenraad, dat is vastgelegd in deze regeling.

Workshop beginnen met de raad van commissarissen, in deze workshop van een dagdeel gaan het bestuur en de raad van commissarissen onder onze leiding bespreken wat ze over en weer van elkaar mogen verwachten. Wat zijn de wettelijke verplichtingen en hoe zorg je voor comfort bij zowel bestuur als raad van commissarissen in de nieuwe samenwerking. Met casussen die zorgen voor een invulling vanuit de praktijk, waaruit blijkt dat het toch anders werkt dan gedacht.

Gratis offerte

Voordat we u een passende offerte kunnen doen zullen we een telefonische/zoom intake doen. Hiervoor brengen wij geen kosten in rekening.

De prijs zal afhangen van een aantal factoren: is er sprake van nieuwe op te stellen documenten, moeten bestaande documenten alleen beoordeeld worden, of ook aangepast. Naar uw eigen notaris of onze notaris, welke rechtsvorm u heeft en uiteraard welke keuzes u maakt uit het pakket, tot slot at uw wensen zijn in de communicatie naar bestuur en/of raad van commissarissen en cliëntenraad. Desgewenst doen we een prijs per onderdeel of een all in prijs.

Na uw akkoord, onze aanpak

In alle gevallen doen we een intake over wensen en inventarisatie van de bestaande documenten.
Deze intake leidt ertoe dat we u een eerste concept kunnen sturen, dat eerste concept bespreken wij met u als opdrachtgever. Eventuele wijzigingen worden doorgevoerd.

Op basis daarvan overlegt u met de raad van commissarissen en/of cliëntenraad en passen desgewenst de documenten daarop aan.

Interesse in een gratis offerte?

Bel (053-4345490) of mail met ons kantoor dan kunnen we de telefonische intake doen naar uw wensen of een bel of zoom afspraak maken.