Handboek

Handboek Wet zorg en dwang

Digitaal Handboek Zorg

Hét antwoord op de vraag:

"Hoe bent en blijft u op de hoogte van de wet- en regelgeving?"

Uitleg van alle regels voor de zorgaanbieder, mét toelichting, in duidelijke taal verwoord.

Welke regels zijn van toepassing op de instelling, hoe kan aan de regels worden voldaan en, niet onbelangrijk, wat kan er gebeuren als de zorgaanbieder zich niet aan de regels houdt.

De regels zijn in een vaste overzichtelijke structuur weergegeven:

  waarom deze wet

  wat regelt de wet

  op wie is de wet van toepassing

  hoe kunnen zorgaanbieders aan de wet voldoen

  wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de wet houdt

 

Het Handboek Zorg is overzichtelijk, actueel en volledig, digitaal en op papier

In ons digitale handboek is echter veel meer opgenomen dan de beschrijving van de regels. Het digitaal handboek bevat ruim honderden extra documenten en verwijzingen. Dit zijn de bronnen waarop de beschrijvingen zijn gebaseerd en veel andere extra’s zoals de toezichtkaders van de IGJ, handige documenten over voorbehouden handelingen, geheimhouding van de cliëntgegevens, de NEN normen enzovoorts.

 

 

 

Digitaal handboek zorg, 7 redenen

  • Alle regels, mét toelichting, eenvoudig beschreven
  • Toegang tot bronnen en heel veel aanvullende informatie
  • Overal online te benaderen
  • Drie keer per jaar een complete update
  • Ook komende wetgeving om je op voor te kunnen bereiden
  • Lage kosten, weegt niet op tegen zelf doen
  • Opgesteld door ervaren zorgjuristen die in de praktijk van de zorg werkzaam zijn

 

Voor wie?

Het digitaal handboek zorg is uitermate geschikt voor bestuurders, toezichthouders, managers, beleidsmedewerkers, bedrijfsjuristen, kwaliteitsfunctionarissen, leden van de cliëntenraad en de ondernemingsraad.

Maar ook voor advocaten, accountants/administratiekantoren en adviseurs voor de zorg is het een prima digitaal naslagwerk.

Inhoud

Onderwerpen zijn onder andere:

Kwaliteit (Wkkgz, Wet BIG, kwaliteitskaders, HACCP, geneesmiddelen, toetsingskaders IGJ)

Financiering van de zorg (Zvw, Wlz, Wmo 2015, Jeugdwet en Wet marktordening gezondheidszorg)

Organisatie en bedrijfsvoering (WTZi, Jaarverantwoording Zorg, WNT, Governancecode Zorg, aanbesteden in de zorg, bezwaar en beroep)

Patiënten/cliëntenrechten (Wgbo, Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018, Wet Zorg en dwang, Wet verplichte ggz, Vertegenwoordiging, Huiselijk geweld, kindermishandeling)

Belastingen (Inkomsten- en vennootschapsbelasting, BTW, ANBI stichting)

Rechtsvormen (Stichting, BV, Coöperatieve Vereniging, maatschap, VOF en Commanditaire Vennootschap)

Privacy (AVG, Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg, NEN 7510, 7512 en 7513).

Nieuwe wetgeving (GGZ in de Wlz, WTZa, WGBO, WMCZ)

Kosten

De kosten van het abonnement zijn € 87,50 per maand voor de eerste gebruiker en iedere daaropvolgende gebruiker van dezelfde organisatie € 37,50.

Voorwaarden stellen wij niet zoveel. Het is een jaarabonnement met een opzegtermijn van twee maanden en we stellen de eis dat een volgend abonnement hetzelfde zakelijke emailadres (domeinnaam) gebruikt.

Alle hierboven genoemde bedragen zijn exclusief BTW (laag tarief).

 

Ik neem een digitaal abonnement

 

Op papier

De papieren versie, Het Handboek Zorgaanbieder 2021, is te bestellen voor het bedrag van € 165,- excl. BTW en verzendkosten. Hierin zijn de beschrijvingen van de wet- en regelgeving uitgelegd, mét toelichting, welke in een vaste overzichtelijke structuur zijn verwoord.

Ik neem een papieren versie

 

 

Ik wil graag meer informatie, neem contact met mij op:

 

Informatieformulier Digitaal Handboek Zorg

 

Hoewel het Digitale Handboek Zorg met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kan de Zorg Zaken Groep niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele onjuistheid en typefouten. Doordat het handboek een beschrijving is van de wetgeving, en het doel is de toegankelijkheid van deze te vergroten, is in alle gevallen de actuele tekst van de wet- en regelgeving leidend.