Handboek

Handboek Zorgaanbieder 2020

Een must voor iedere zorgaanbieder, bijgewerkt tot en met januari 2020. 

Handboek Zorgaanbieder

Voor de zorgaanbieder, groot en klein, hebben we alle regels op een duidelijke manier uitgelegd.

Geen moeilijke juridische teksten, maar overzichtelijk in duidelijke taal.

Wat zijn de verplichtingen en vooral hoe kan de zorgaanbieder aan de regels voldoen. Ook uitleg over de regels zelf maken dit handboek als een must voor iedere zorgaanbieder.

Het Handboek Zorgaanbieder 2020 is overzichtelijk, actueel en volledig

(zie hier een voorbeeldhoofdstuk)

 

Onderwerpen zijn onder andere:

Kwaliteit (Wkkgz, Wet BIG, kwaliteitskaders, HACCP, geneesmiddelen, toetsingskaders IGJ)

Financiering van de zorg (Zvw, Wlz, Wmo 2015, Jeugdwet en Wet marktordening gezondheidszorg)

Organisatie en bedrijfsvoering (WTZi, Jaarverantwoording Zorg, WNT, Governancecode Zorg, aanbesteden in de zorg, bezwaar en beroep)

Patiënten/cliëntenrechten (Wgbo, Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018, Wet Zorg en dwang, Wet verplichte ggz, Vertegenwoordiging, Huiselijk geweld, kindermishandeling)

Belastingen (Inkomsten- en vennootschapsbelasting, BTW, ANBI stichting)

Rechtsvormen (Stichting, BV, Coöperatieve Vereniging, maatschap, VOF en Commanditaire Vennootschap)

Privacy (AVG, Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg, NEN 7510, 7512 en 7513).

Nieuwe wetgeving (GGZ in de Wlz, WTZa, WGBO, WMCZ)

 

Het Handboek Zorgaanbieder 2020 zal in februari 2020 verschijnen en is te bestellen voor het bedrag van € 165,- ecxl. BTW en verzendkosten.

ACTIE: bestelt u het handboek vóór 1 maart 2020, betaalt u slechts € 145,- excl. BTW en verzendkosten.

DISCLAIMER

Hoewel het Handboek Zorgaanbieder 2020 met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kan de Zorg Zaken Groep niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele onjuistheid en typefouten. Doordat het handboek een beschrijving is van de wetgeving, en het doel is de toegankelijkheid van deze te vergroten, is in alle gevallen de actuele tekst van de wet- en regelgeving leidend.

Bestelformulier