Handboek

Regel Overzicht Zorgaanbieder (ROZ)

Bent u op de hoogte van alle regels die op u als zorgaanbieder van toepassing zijn?

Als specialist op het gebied van wet en regelgeving voor de zorgaanbieder hebben we alle regels voor de zorgaanbieder opgenomen in het Handboek Zorgaanbieder. Het handboek beschrijft wat de regels zijn, hoe de zorgaanbieder aan de regels kan voldoen en wat de risico’s zijn als niet aan de regels wordt voldaan.

Het Handboek Zorgaanbieder is een must voor ieder zorgaanbieder: voor de bestuurder, de beleidsmedewerker én de toezichthouder. Alle wet- en regelgeving voor de bedrijfsvoering van de zorgaanbieder is hierin opgenomen.

Onderwerpen zijn onder andere

 • Kwaliteit
 • Financiering van de zorg
 • Organisatie en bedrijfsvoering
 • Patiënten/cliëntenrechten
 • Belastingen
 • Rechtsvormen
 • Privacy
 • Arbeidsrecht
 • Nieuwe wetten en regels.

Kijk hier voor de inhoud  en hier voor het voorwoord. Het Handboek Zorgaanbieder is bijgewerkt tot en met juli 2019. Het volgende exemplaar zal medio 2020 verschijnen.

We bieden zorgaanbieders de volgende mogelijkheden:

1. Regel Overzicht Zorgaanbieder (ROZ) 

Met het Regel Overzicht  Zorgaanbieder ontvangt u een exemplaar van het Handboek Zorgaanbieder op papier en een digitaal exemplaar voor uw eigen organisatie, dit Handboek is bijgewerkt tot juli 2019.

2. Individueel Regel Overzicht Zorgaanbieder (IROZ)

Met het Individueel Regel Overzicht Zorgaanbieder ontvangt u naast het Handboek Zorgaanbieder op papier en digitaal van ons een rapport. In dit rapport is vastgelegd welke regels op uw zorgorganisatie van toepassing zijn. Dit zijn de huidige regels, maar ook de nieuwe wetgeving.

We maken dit rapport aan de hand van de kenmerken van uw zorgorganisatie, dit inventariseren we door een digitale vragenlijst. Het rapport ontvangt u zowel op papier als digitaal.

3. Regel Overzicht Zorgaanbieder met abonnement Juridicare (ROZ Juridicare)

Omdat de regels voortdurend wijzigen bieden we ook de mogelijkheid van een abonnement om altijd actueel op de hoogte te zijn, dit noemen we Juridicare.
Maar er is veel meer opgenomen op de website, we noemen hier onder andere het volgende:

  1. De hoofdstukken uit het Handboek Zorgaanbieder op de website. Aanpassingen worden gelijk doorgevoerd, u hoeft niet te wachten op  verschijning van het nieuwe Handboek.
  2. Verwijzingen naar alle actuele wet- en regelgeving.
  3. Formulieren, documenten, brochures per onderwerp gegroepeerd.
  4. Rechterlijke uitspraken.
  5. Toetsingskaders van de IGJ.
  6. Alle instanties.
  7. Overzicht van de wijzigingen.
  8. Recht op het gebruik van het vignet Juridicare op de website.

Daarnaast ontvangt u ook de papieren versie van het Handboek Zorgaanbieder.

4. Individueel Regel Overzicht Zorgaanbieder met Juridicare (IROZ Juridicare)

Het IROZ Juridicare breidt de ROZ Juridicare uit met het Rapport waarin is vastgelegd welke regels op uw zorgorganisatie van toepassing zijn inclusief de aankomende regelgeving.

5. Eén van voorgaande in combinatie met de Help Desk

We bieden ook de mogelijkheid van een help desk, hiermee kunt u de juristen en adviseurs vragen stellen. Het uitgangspunt is dat 95% van uw vragen kunnen worden beantwoord over de onderwerpen die in het Handboek zijn opgenomen. Het is in abonnementsvorm en de voorwaarde is dat de vragen maximaal 15 minuten uitzoekwerk vragen. Mocht dat meer zijn dan vermelden we dat uiteraard vooraf.

Bestelformulier