Handboek Wet zorg en dwang

Met het handboek Wet zorg en dwang hebben we een overzicht met toelichting van de regels gemaakt voor de zorgaanbieder. Dit handboek ondersteunt de zorgaanbieder bij het invoeren van de Wzd in de eigen zorgorganisatie.

Het handboek bevat het volgende:

  • De wettekst van de Wet zorg en dwang, met de toelichting op de artikelen.
  • Het wetsontwerp die aanpassingen aanbrengt in de Wet zorg en dwang, dit wetsontwerp moet nog behandeld worden in de Tweede en Eerste Kamer. De verwachting is dat de aanpassingen wel gelijktijdig met de invoeringsdatum van 1 januari 2020 gereed zal zijn.
  • De nota van wijziging van 9 mei 2019 waarin het wetsontwerp wordt gewijzigd.
    Voor de leesbaarheid zijn de wijzigingen van de wet samengevoegd in een voetnoot bij het artikel uit de Wzd en voorzien van een aparte toelichting.
  • De concept-AMvB, met toelichting op de artikelen.
    Deze concept-AMvB moet nog voorgehangen worden in de Eerste en Tweede Kamer en kan dus nog gewijzigd worden. Het bevat echter zoveel belangrijke informatie dat wij deze toegevoegd hebben.

 

We verstrekken het handboek aan de deelnemers van onze workshops, maar u kunt deze ook los bij ons bestellen. De kosten bedragen € 45,-- inclusief BTW, exclusief verzendkosten.

Bestelformulier:

 

Aanhef
Dhr.Mw.

Voornaam *

Voorletters *

Tussenvoegsel

Achternaam *

Organisatie *

(Factuur)adres (graag zo volledig mogelijk invullen) *

Telefoon *

E-mailadres *

Bestelt hierbij één exemplaar van het Handboek Wet zorg en dwang.

Eventuele opmerkingen: