Handboek Wet zorg en dwang

Wellicht ook interessant voor u: Digitaal Handboek Zorg

 

In januari 2019 is met het besluit van de Eerste Kamer de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte GGZ een afronding gekomen van een jarenlang wetgevingstraject als opvolger van de Wet Bopz.

In dit handboek treft u de wettekst en toelichting op de artikelen aan die u behulpzaam kunnen zijn bij de invoering van de Wet zorg en dwang in de instelling.

Over de Wzd

De Wet zorg en dwang onderscheidt zich van de Wet Bopz op een aantal belangrijke hoofdpunten. Zo is deze nieuwe wet gericht op de cliënt en niet meer op de instelling of de afdeling binnen een instelling. Dit heeft grote consequenties. De wet gaat ervan uit dat onvrijwillige zorg kan worden voorkomen. De zorgaanbieder moet voortdurend op zoek naar zorg waar de cliënt wel mee kan instemmen.

Door uit te gaan van de cliënt maakt het ook niet uit waar deze verblijft of woont. De wet regelt dat onvrijwillige zorg ook in de thuissituatie kan worden verleend.

De oude situaties uit de Wet Bopz, zoals de IBS, rechterlijke machtiging en art. 60 (geen bereidheid, geen bezwaar) komen terug in de Wzd. Daarnaast is er de mogelijkheid van onvrijwillige zorg als ultimum remedium. Om onvrijwillige zorg toe te kunnen passen is het volgen van een stappenplan verplicht. De zorgverantwoordelijke heeft hierin een belangrijke rol, deze is de spin in het web van de zorg van de cliënt en de in – en externe deskundigen die geraadpleegd moeten worden en legt alle afspraken en documentatie vast in het zorgplan.

De Wzd gaat uit van cliënten met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking. Dit kan op basis van een CIZ indicatie, maar dit hoeft niet. Ook een arts kan vaststellen dat sprake is van een PG of VB, zonder dat sprake is van een Wlz-indicatie

Inhoud

Het handboek bevat het volgende:

 • De wettekst van de Wet zorg en dwang, met de toelichting op de artikelen;
 • De AMvB Wet zorg en dwang;
 • Regeling Wet zorg en dwang met toelichting en format.

 

De wijzigingen tot mei 2022 zijn verwerkt, dus actueler kan niet!

 

We verstrekken het handboek aan de deelnemers van onze workshops, maar u kunt deze ook los bij ons bestellen. De kosten bedragen € 45,-- inclusief BTW, exclusief verzendkosten.

Handboek Wet zorg en dwang

Bestelformulier:

 

  Aanhef
  Dhr.Mw.

  Voornaam *

  Voorletters *

  Tussenvoegsel

  Achternaam *

  Organisatie *

  (Factuur)adres (graag zo volledig mogelijk invullen) *

  Telefoon *

  E-mailadres *

  Bestelt hierbij één exemplaar van het Handboek Wet zorg en dwang.

  Eventuele opmerkingen: