Individueel Regel Overzicht Zorgaanbieder, IROZ

Aan welke regels moet mijn organisatie voldoen en hoe doe ik dat?

Met het Individueel Regeloverzicht Zorgaanbieder brengen wij de regels die op uw zorgorganisatie van toepassing zijn in beeld. U krijgt een overzicht wat uw verplichtingen zijn helemaal toegesneden op uw organisatie. U krijgt inzicht hoe u aan deze regels moet voldoen en wat de eventuele gevolgen zijn als u zich er niet aan houdt.

De zorg kent veel regels. Het is noodzakelijk dat u daarvan goed op de hoogte bent. Maar welke regels zijn op uw organisatie van toepassing, dat verschilt nogal en is afhankelijk van veel factoren.

Een voorbeeld

Heeft u een bijvoorbeeld een B.V. met 15 medewerkers/zzp-ers werkzaam in de  wijkverpleging dan zijn onder andere de volgende regels op u van toepassing de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg, het kwaliteitskader wijkverpleging, de wet BIG, de veldnorm Medicatie, daarnaast de zorgverzekeringswet, de Wet marktordening, de Wtza met vergunningplicht, de Wgbo, de Wmcz, de Wet normering topinkomens, de AVG en zo kan ik nog wel even doorgaan. We omschrijven dan precies waar u aan moet voldoen en geven u een login op ons digitaal handboek voor de bronraadpleging en de beschrijvingen hoe u aan de regels kunt voldoen.

Intake, analyse, rapport

In drie stappen gaan we te werk.

Stap 1. In beeld brengen van uw organisatie

Nadat u besloten heeft uw IROZ aan te schaffen nemen wij met u contact op telefonisch of per teams/zoom om de kenmerken van uw organisatie door te nemen, kenmerken die voor de analyse van belang is. Bijvoorbeeld de rechtsvorm, welke zorg, hoeveel medewerkers/zzp-ers en dergelijke.
Wij bevestigen ons gesprek en u geeft goedkeuring dat de kenmerken juist zijn.

Stap 2. Analyse

Op basis van de kenmerken van uw organisatie inventariseren wij aan welke regels u als zorgorganisatie moet voldoen, eventueel hebben we nog aanvullende vragen als zaken niet helemaal duidelijk zijn.

Stap 3. Rapport én login digitaal handboek

U ontvangt een rapport met, in gewone taal, de verplichtingen die u heeft, maar ook tips en aandachtspunten die voor u van belang zijn. Uw eigen IROZ dat voor u van toepassing is.
Daarnaast ontvangt u een login van ons digitaal handboek zorgaanbieder. Dit handboek bevat alle regels uitgelegd, met bronnen en handige extra documenten.
Deze login is één maand beschikbaar, zodat u zich in aanvulling op het rapport, goed kunt informeren. Na deze maand kunt u ervoor kiezen het abonnement te verlengen tegen een aantrekkelijk tarief.

Inhoud rapport

Na een intake ontvangt u een rapport met daarin de wettelijke eisen aan u gesteld op het gebied van:

 • Kwaliteit
 • Financiering
 • Governance (bestuur en raad van commissarissen)
 • Bedrijfsvoering
 • Patiënten/cliënten
 • Privacy
 • Arbeidsrecht/cao

U leest wat de eisen zijn en hoe u aan deze eisen kunt voldoen.

Daarnaast ontvangt u tips en adviezen over belangrijke overeenkomsten, bezwaar en beroep, zorgverkoop en aanbestedingen en hoe het zit met belastingen. Zaken die allemaal zijn opgenomen in ons digitaal handboek.

Aan het rapport is een tijdelijke login verbonden van ons digitaal handboek, tegen een gereduceerd tarief kunt u dit verlengen.

Voor wie is het IROZ geschikt?

Eigenlijk voor iedere zorgorganisatie is het overzicht aan welke regels voldaan moet worden van belang.
Groot of klein, het is altijd noodzakelijk op de hoogte te zijn van de regels.

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn eenmalig en afhankelijk van de omvang van de organisatie in aantal medewerkers. Omdat regelgeving mede afhankelijk kan zijn van de omvang in aantal personeelsleden en onderaannemers zoals zzp-ers hanteren we de volgende indeling.

Let wel onder medewerkers wordt mede verstaan de eigen medewerkers en de mensen die voor u werkzaam zijn als onderaannemer/zzp-er. Het aantal is gebaseerd op het in de regel aantal mensen.

De tarieven zijn als volgt:

Tot 11 medewerkers (of tot 26 medewerkers in de eerste lijn)
Rapport en één maand toegang tot ons digitaal handboek € 595,--
Aansluitend verlengen van het abonnement op het digitaal handboek € 27,50/maand

Van 11 (of 26 medewerkers in de eerste lijn) tot 50 medewerkers
Rapport en één maand toegang tot ons digitaal handboek € 795,--
Aansluitend verlengen van het abonnement op het digitaal handboek € 47,50/maand

Vanaf 50 tot 250 medewerkers
Rapport en één maand toegang tot ons digitaal handboek € 995,--
Aansluitend verlengen van het abonnement op het digitaal handboek € 67,50/maand

Meer dan 250 medewerkers
Op aanvraag

Als u bij de bestelling de keuze maakt voor het abonnement op het digitaal handboek, ontvangt u de eerste twee maanden gratis.

Voorwaarden:
Het rapport en de login zijn persoonlijk voor eigen gebruik. Doorgifte aan derden is niet toegestaan.
Het abonnement op het digitaal handboek is een jaarabonnement en wordt vooraf gefactureerd. Opzegging dient te geschieden drie maanden voor afloop van de abonnementsperiode.
De tarieven zijn exclusief BTW

 

Wij, de juristen van de Zorg Zaken Groep, doen al jaren niet anders dan met de huidige wetten en regels werken. We houden deze bij en leggen deze vast in handboeken die we zelf gebruiken maar ook beschikbaar stellen voor onze klanten.

 

Individueel Regel Overzicht Zorgaanbieder

Vragen waarop de zorgaanbieder in zijn IROZ antwoord op krijgt zijn bijvoorbeeld:

 • Moet ik een Wtza vergunning aanvragen, en hoe doe ik dat dan;
 • Moet ik een cliëntenraad hebben en waar moet ik dan aan voldoen;
 • Ik wil onvrijwillige zorg gaan leveren, en nu;
 • Ik heb een datalek hoe moet ik daarmee omgaan;
 • Ik werk als onderaannemer moet ik mij dan ook melden;
 • Is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen op mij van toepassing;
 • Waar let de Inspectie op bij een controle bezoek;
 • Moet ik BTW in rekening brengen;
 • Hoe werkt de Wlz;
 • Wat zijn kwaliteitskaders, welke zijn voor mij van belang;
 • Is de cao op mij van toepassing en zo ja welke cao;
 • Welke nieuwe regels komen eraan die voor mij van belang zijn;
 • enz.

 

IROZ bestelformulier

IROZ bestelformulier

U ontvangt een kopie van dit formulier.
Aantal medewerkers
Abonnement handboek
Het digitaal handboek is een jaarabonnement en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd tenzij deze drie maanden voor einddatum schriftelijk is opgezegd.
Het handboek en het rapport zijn voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan deze aan derden buiten de eigen organisatie ter beschikking te stellen.