Individueel Regel Overzicht Zorgaanbieder, IROZ

Aan welke regels moet mijn organisatie voldoen en hoe doe ik dat?

Met het Individueel Regeloverzicht Zorgaanbieder brengen wij in kaart welke regels op úw zorgorganisatie van toepassing zijn. U krijgt inzicht hóe u aan deze regels moet voldoen en wat de eventuele gevolgen zijn als u zich er niet aan houdt.

De zorg kent veel regels. U zult zich daaraan moeten houden anders loopt u risico's op boetes en aansprakelijkstelling. Daarvoor moet u wel weten welke regels dat zijn, waar u aan moet voldoen en hoe u hieraan kunt voldoen. Het is noodzakelijk dat u hiervan goed op de hoogte bent. Niet alle regels zijn op uw organisatie van toepassing, dat verschilt nogal en is afhankelijk van veel factoren.

Een voorbeeld

U heeft een B.V. met 15 medewerkers/zzp-ers werkzaam in de wijkverpleging dan zijn onder andere de volgende regels op u van toepassing: de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg, het kwaliteitskader wijkverpleging, de wet BIG, de veldnorm Medicatie, daarnaast de zorgverzekeringswet, de Wet marktordening, de Wtza met vergunningplicht, de Wgbo, de Wmcz, de Wet normering topinkomens, de AVG enzovoort.

Als we alleen de wetten zouden noemen weet u nog niet veel. Daarom omschrijven wij in het Individueel Regel Overzicht Zorg wat dit voor uw organisatie betekent. Wat zeggen de regels, hoe voldoet u aan deze regels en wat kan er gebeuren als zich niet aan die regels houdt.

We omschrijven dan precies waar u zich aan moet houden en geven u een gratis login op ons digitaal handboek voor de bronraadpleging en de beschrijvingen.

Intake, analyse, rapport

In drie stappen gaan we te werk.

Stap 1. In beeld brengen van uw organisatie

Nadat u besloten heeft uw IROZ aan te schaffen nemen wij met u contact op (telefonisch of per teams/zoom) om de kenmerken van uw organisatie door te nemen, kenmerken die voor de analyse van belang zijn. Bijvoorbeeld welke zorg, de rechtsvorm, hoe de zorg betaald wordt, hoeveel medewerkers/zzp-ers,  en dergelijke.
Wij bevestigen in een overzicht de kenmerken van uw organisatie.

Stap 2. Analyse

Op basis van de inventarisatie van de kenmerken van uw organisatie analyseren wij de regels op toepasselijkheid, aan welke regels u als zorgorganisatie moet voldoen.

Stap 3. Rapport én login digitaal handboek

U ontvangt een rapport met, in gewone taal, de verplichtingen die u heeft, maar ook tips en aandachtspunten die voor u van belang zijn. Uw eigen IROZ dat voor u van toepassing is.
Daarnaast ontvangt u een login van ons digitaal handboek zorgaanbieder. Dit handboek bevat alle regels uitgelegd, met bronnen en handige extra documenten.
Deze login is één maand beschikbaar, zodat u zich in aanvulling op het rapport, goed kunt informeren. Na deze maand kunt u ervoor kiezen het abonnement te verlengen tegen een aantrekkelijk tarief.

Inhoud rapport

Na een intake ontvangt u een rapport met daarin de eisen aan u gesteld op het gebied van:

  • Kwaliteit
  • Financiering
  • Governance (bestuur en raad van commissarissen)
  • Bedrijfsvoering
  • Patiënten/cliënten
  • Privacy
  • Arbeidsrecht/cao

U leest wat de eisen zijn en hoe u aan deze eisen kunt voldoen.

Daarnaast ontvangt u tips en adviezen over belangrijke overeenkomsten, bezwaar en beroep, zorgverkoop en aanbestedingen en hoe het zit met belastingen. Zaken die ook allemaal zijn opgenomen in ons digitaal handboek.

Aan het rapport is een tijdelijke login verbonden van ons digitaal handboek, tegen een gereduceerd tarief kunt u dit verlengen.

Voor wie is het IROZ geschikt?

Eigenlijk voor iedere zorgorganisatie is het overzicht aan welke regels voldaan moet worden van belang.
Groot of klein, het is altijd noodzakelijk op de hoogte te zijn van de regels.

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn éénmalig en afhankelijk van de omvang van de organisatie in aantal medewerkers. Omdat regelgeving mede afhankelijk kan zijn van de omvang in aantal personeelsleden en onderaannemers zoals zzp-ers hanteren we de volgende indeling.

Let wel: onder medewerkers wordt verstaan de eigen medewerkers én de mensen die voor u werkzaam zijn als onderaannemer/zzp-er.

De tarieven zijn als volgt:

Tot 11 medewerkers (of tot 26 medewerkers in de eerste lijn)
Rapport en één maand toegang tot ons digitaal handboek € 595,--
Aansluitend verlengen van het abonnement op het digitaal handboek € 27,50/maand

Van 11 (of 26 medewerkers in de eerste lijn) tot 50 medewerkers
Rapport en één maand toegang tot ons digitaal handboek € 795,--
Aansluitend verlengen van het abonnement op het digitaal handboek € 47,50/maand

Vanaf 50 tot 250 medewerkers
Rapport en één maand toegang tot ons digitaal handboek € 995,--
Aansluitend verlengen van het abonnement op het digitaal handboek € 67,50/maand

Meer dan 250 medewerkers
Op aanvraag

Als u bij de bestelling gelijk de keuze maakt voor het abonnement op het digitaal handboek, ontvangt u de eerste twee maanden gratis!

Voorwaarden:
Het rapport en de login zijn persoonlijk en slechts voor eigen gebruik. Doorgifte aan derden is niet toegestaan.
Het abonnement op het digitaal handboek is een jaarabonnement en wordt vooraf gefactureerd. Opzegging dient te geschieden drie maanden voor afloop van de abonnementsperiode.
Het abonnement gaat in met ingang op de dag volgend volgend op de datum waarop de IROZ login eindigt.
De tarieven zijn exclusief BTW.

IROZ bestelformulier

IROZ bestelformulier

U ontvangt tevens een kopie van dit formulier.
Aantal medewerkers
Abonnement handboek
Het digitaal handboek is een jaarabonnement en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd tenzij deze drie maanden voor einddatum schriftelijk is opgezegd.
Het handboek en het rapport zijn voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan deze aan derden buiten de eigen organisatie ter beschikking te stellen.

 

 

Voor meer informatie kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen via info@zorgzakengroep.nl