Inspectieproof

Voldoet uw zorgonderneming aan de eisen van de Inspectie op het gebied van kwaliteit en veiligheid?

Met onze kennis en ervaring helpen wij uw bedrijf IGZ-proof te worden.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) toetst de kwaliteit aan de hand van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Gezondheidszorg. Op grond van deze wet zijn er een groot aantal verplichtingen en eisen waar zorgaanbieders aan moeten voldoen. Alleen een kwaliteitscertificaat zoals HKZ, Prezo of ISO is niet voldoende, er komt veel meer bij kijken.

Uw bedrijf loopt grote risico’s als u niet voldoet aan de regels. Bij gebreken neemt de IGZ haar maatregelen die soms zover gaan dat gedwongen sluiting onvermijdelijk is. Maar ook zonder de IGZ is er het risico van aansprakelijkheidstelling door cliënten, die ook de bestuurders en toezichthouders persoonlijk kunnen raken.

Om aan de regels te voldoen, kunnen wij het volgende voor u doen:

  • Analyse of uw instelling aan alle IGZ-eisen voldoet
  • Opstellen van/ondersteunen bij vastlegging van processen, procedures, protocollen en reglementen
  • Faciliteren bij klachten, geschillen, calamiteiten
  • Voldoen aan de vergewisplicht, het doen van meldingen aan de IGZ
  • Ondersteuning in de contacten met de IGZ