Onze kennisgebieden

Fusie & Overname in de zorg

Fusie en overname in de zorg kent tal van regels en vereisten en is een zorgvuldig...
wettelijke verplichtingen in de zorg

Samenwerken in de zorg

Personeelsvraagstukken, ketenzorg, schaalvergroting, samenwerken in de zorg: het is aan...

Wtza vergunning

Alle nieuwe aanbieders zijn wettelijk verplicht zich te melden bij het CIBG, voor dat...

Governance in de zorg

De Governance in de zorg gaat over het bestuur en het intern toezicht, de raad van...

Jaarverantwoording zorg

Zorgaanbieders (zowel hoofd- als onderaannemers) die betaald worden uit de Zvw, Wlz of...

Wet normering topinkomens (WNT)

De WNT stelt een maximum aan wat de hoogst leidinggevenden en toezichthouders mogen...
arbeidsrecht

Medezeggenschap in de zorg

Er worden twee vormen van medezeggenschap in de zorg onderscheiden, namelijk:...

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang vraagt veel van de zorgorganisatie. Als opvolger van de Wet Bopz is...

Materiële controle

Zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten zijn verplicht om materiële controles uit te...
controle

Rechtsvorm in de zorg

Welke rechtsvorm in de zorg is nodig? Dat is afhankelijk van de eisen uit de wet en van...
overeenkomst

Overeenkomsten in de zorg

Wat leg je vast? Te denken valt aan de prestatie, de prijs, wanneer geleverd moet...
Workshop Bestuur en RvC

Workshop Bestuur en RvC

Voor een goede start van het werken met de RvC de workshop “Samenwerken...
overeenkomst

Handboek B.V. in de zorg

Alle actuele informatie in één handboek B.V. in de zorg. Bedrijfsvoering, governance,...
arbeidsrecht

Statuten, reglementen en overeenkomsten

Een van de meest essentiele documenten voor een B.V. in de zorg zijn de statuten. Deze...
overeenkomst

B.V. in de zorg

Er zijn tal van regels op de B.V. in de zorg: governance, eisen inrichting van bestuur...
handboek

Privacy in de zorg

De privacy in de zorg, de AVG, is geregeld in verschillende wetten en regels waaraan...
wettelijke verplichtingen in de zorg

Quintra, wettelijke verplichtingen in de zorg

Zonder moeite aan de wettelijke verplichtingen in de zorg voldoen met Quintra....

Kwaliteit van de zorg / IGJ

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Kwaliteit van de zorg (HKZ, PREZO,ISO) en...

Handboek zorgaanbieder

Alle nodige en nuttige informatie voor de zorgaanbieder in het digitaal handboek...
privacy

Opleidingen voor de zorgaanbieder

Bestuur en toezichthouden, wetten en regels in de zorg, starten met de RvC,...
arbeidsrecht

Ziekte en/of zwangerschap

Waar moet je rekening mee houden en wat moet je regelen bij ziekte en/of...
arbeidsrecht

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Soms is het niet langer wenselijk of mogelijk om een arbeidsovereenkomst te verlengen of...
arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst in de zorg

Arbeidsovereenkomsten zijn er in verschillende vormen. Wat moet een werkgever weten over...
Workshop Bestuur en RvC

Workshop Bestuur en RvC

Voor een goede start van het werken met de RvC de workshop “Samenwerken...
wettelijke verplichtingen in de zorg

Quintra, wettelijke verplichtingen in de zorg

Zonder moeite aan de wettelijke verplichtingen in de zorg voldoen met Quintra....

Financiering van de zorg

De financiering van de zorg wordt door verschillende wetten geregeld en ook steeds meer...
overeenkomst

Handboek B.V. in de zorg

Alle actuele informatie in één handboek B.V. in de zorg. Bedrijfsvoering, governance,...
overeenkomst

Overeenkomsten in de zorg

Wat leg je vast? Te denken valt aan de prestatie, de prijs, wanneer geleverd moet...

Handboek zorgaanbieder

Alle nodige en nuttige informatie voor de zorgaanbieder in het digitaal handboek...
privacy

Opleidingen voor de zorgaanbieder

Bestuur en toezichthouden, wetten en regels in de zorg, starten met de RvC,...
wet zorg en dwang

Aanbesteden in de zorg

Aanbesteden in de zorg bij zorgkantoor (Wlz), zorgverzekeraar (Zvw) of gemeente (Wmo en...