Onze kennisgebieden

wet zorg en dwang

Aanbesteden in de zorg

Aanbesteden in de zorg bij zorgkantoor (Wlz), zorgverzekeraar (Zvw) of gemeente (Wmo en...
aanbestedingen

Aanbestedingen in het sociaal domein

Bij de inkoop van zorg, zoals door gemeenten voor Wmo en Jeugdwet, zien we dat er steeds...
arbeidsrecht in praktijk

Arbeidsrecht in praktijk

Het arbeidsrecht beschermt vooral de werknemer en legt tal van verplichtingen op aan de...
arbeidsrecht

Ziekte en/of zwangerschap

Waar moet je rekening mee houden en wat moet je regelen bij ziekte en/of...
arbeidsrecht

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Soms is het niet langer wenselijk of mogelijk om een arbeidsovereenkomst te verlengen of...
arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst in de zorg

Arbeidsovereenkomsten zijn er in verschillende vormen. Wat moet een werkgever weten over...
overeenkomst

B.V. in de zorg

Er zijn tal van regels op de B.V. in de zorg: governance, eisen inrichting van bestuur...
Workshop Bestuur en RvC

Workshop Bestuur en RvC

Voor een goede start van het werken met de RvC de workshop “Samenwerken...

Workshop Bedrijfsvoering in de zorg

De workshop Bedrijfsvoering in de zorg is een uitleg van de wetten en regels en geeft...

Wet normering topinkomens (WNT)

De WNT stelt een maximum aan wat de hoogst leidinggevenden en toezichthouders mogen...
arbeidsrecht

Statuten, reglementen en overeenkomsten

Een van de meest essentiele documenten voor een B.V. in de zorg zijn de statuten. Deze...

Wegwijzer bedrijfsvoering

Met de digitale Wegwijzer bedrijfsvoering in de zorg bent u als zorgaanbieder altijd...

Financiering van de zorg

De financiering van de zorg wordt door verschillende wetten geregeld en ook steeds meer...

Materiële controle

Zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten zijn verplicht om materiële controles uit te...

Governance in de zorg

De Governance in de zorg gaat over het bestuur en het intern toezicht, de raad van...

Wtza vergunning

Alle nieuwe aanbieders zijn wettelijk verplicht zich te melden bij het CIBG, voor dat...
pakket

Wtza pakket

Op 1 januari 2022 is de Wtza gekomen en is de Governancecode Zorg 2022 gepubliceerd. Het...

Jaarverantwoording zorg

Zorgaanbieders (zowel hoofd- als onderaannemers) die betaald worden uit de Zvw, Wlz of...

Wet normering topinkomens (WNT)

De WNT stelt een maximum aan wat de hoogst leidinggevenden en toezichthouders mogen...

Wegwijzer bedrijfsvoering

Met de digitale Wegwijzer bedrijfsvoering in de zorg bent u als zorgaanbieder altijd...
sociaal domein

Kwaliteit van de zorg / IGJ

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Kwaliteit van de zorg (HKZ, PREZO,ISO) en...
wettelijke verplichtingen in de zorg

Quintra uw kwaliteitssysteem geregeld

Zonder moeite aan de wettelijke verplichtingen in de zorg voldoen met Quintra....

Materiële controle

Zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten zijn verplicht om materiële controles uit te...

Wegwijzer bedrijfsvoering

Met de digitale Wegwijzer bedrijfsvoering in de zorg bent u als zorgaanbieder altijd...
overeenkomst

Overeenkomsten in de zorg

Wat leg je vast? Te denken valt aan de prestatie, de prijs, wanneer geleverd moet...
arbeidsrecht

Statuten, reglementen en overeenkomsten

Een van de meest essentiele documenten voor een B.V. in de zorg zijn de statuten. Deze...

Wegwijzer bedrijfsvoering

Met de digitale Wegwijzer bedrijfsvoering in de zorg bent u als zorgaanbieder altijd...
handboek

Privacy in de zorg

De privacy in de zorg, de AVG, is geregeld in verschillende wetten en regels waaraan...
controle

Rechtsvorm in de zorg

Welke rechtsvorm in de zorg is nodig? Dat is afhankelijk van de eisen uit de wet en van...

Wet normering topinkomens (WNT)

De WNT stelt een maximum aan wat de hoogst leidinggevenden en toezichthouders mogen...

Wegwijzer bedrijfsvoering

Met de digitale Wegwijzer bedrijfsvoering in de zorg bent u als zorgaanbieder altijd...

Samenwerken en samengaan

Het belang van samenwerken in de zorg is groot. De rijksoverheid, gemeenten,...

Fusie & Overname in de zorg

Fusie en overname in de zorg kent tal van regels en vereisten en is een zorgvuldig...
wettelijke verplichtingen in de zorg

Samenwerken in de zorg

Personeelsvraagstukken, ketenzorg, schaalvergroting, samenwerken in de zorg: het is aan...

Wegwijzer bedrijfsvoering

Met de digitale Wegwijzer bedrijfsvoering in de zorg bent u als zorgaanbieder altijd...

Uitgaven en workshops voor de zorgaanbieder

Onze kennis en ervaring delen we graag met zorgaanbieders. Dat doen we met onze uitgaven...
overeenkomst

B.V. in de zorg

Er zijn tal van regels op de B.V. in de zorg: governance, eisen inrichting van bestuur...
arbeidsrecht in praktijk

Arbeidsrecht in praktijk

Het arbeidsrecht beschermt vooral de werknemer en legt tal van verplichtingen op aan de...

Samenwerken en samengaan

Het belang van samenwerken in de zorg is groot. De rijksoverheid, gemeenten,...
controle

Rechtsvorm in de zorg

Welke rechtsvorm in de zorg is nodig? Dat is afhankelijk van de eisen uit de wet en van...
sociaal domein

Kwaliteit van de zorg / IGJ

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Kwaliteit van de zorg (HKZ, PREZO,ISO) en...
arbeidsrecht

Ziekte en/of zwangerschap

Waar moet je rekening mee houden en wat moet je regelen bij ziekte en/of...
arbeidsrecht

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Soms is het niet langer wenselijk of mogelijk om een arbeidsovereenkomst te verlengen of...
arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst in de zorg

Arbeidsovereenkomsten zijn er in verschillende vormen. Wat moet een werkgever weten over...
Workshop Bestuur en RvC

Workshop Bestuur en RvC

Voor een goede start van het werken met de RvC de workshop “Samenwerken...