Kwaliteit / IGJ

Wat is nodig en waarom?

Iedere zorgaanbieder moet aan de kwaliteitseisen voldoen die de wet stelt. Deze regels zijn voornamelijk vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet BIG.

Zo stelt de Wkkgz dat iedere zorgaanbieder beschikt over een kwaliteitsmanagementsysteem, een VIM-procedure heeft, calamiteiten onderzoekt en rapporteert bij de Inspectie, de IGJ (voorheen IGZ). Daarnaast zijn er nog veel andere zaken waar u aan moet voldoen, zoals u aansluiten bij een geschillencommissie en de beschikking hebben over een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze regels liggen onder andere vast in de kwaliteitskaders die op uw sector van toepassing zijn.

Zorgverzekeraars, maar ook gemeenten eisen veelal dat u een kwaliteitssysteem heeft dat is gecertificeerd door een onafhankelijke instantie.

Voldoet u niet aan de wet dan kan de IGJ ingrijpen, in de meeste gevallen stelt de IGJ u in de gelegenheid om binnen een korte herstelperiode alsnog aan de eisen te voldoen. Bij acuut gevaar voor de veiligheid van de zorg of als u onvoldoende verbeteringen doorvoert kan de inspectie zelfs tot sluiting overgaan.

Wat bieden wij?

Zorg Zaken Groep ondersteunt in alle facetten bij het doorvoeren van de Wkkgz.

Te denken valt aan:

  • Invoeren van een kwaliteitssysteem.
  • Opstellen van het kwaliteitshandboek
  • Zorgdragen voor protocollen, werkinstructies en procedures.
  • Opstellen of beoordelen van de contracten die benodigd zijn.
  • Uw externe onafhankelijke klachtenfunctionaris of calamiteitenonderzoeker.

 

Met Kwintra® hebben wij een online systeem ontwikkeld waarmee de zorgaanbieder heel snel, eenvoudig en overzichtelijk aan alle wettelijke eisen voldoet. Lees hier meer over Kwintra®.

Krijgt u de Inspectie op bezoek en geeft de rapportage aanleiding tot aanpassingen, neemt  u dan contact op met ons. We hebben veel ervaring met het doorvoeren van verbeteringen naar aanleiding van inspectiebezoeken.

Indien u moet of wilt voldoen aan de eisen van HKZ, ISO of Prezo dan kunnen we dit certificeringstraject volledig ondersteunen en begeleiden. Dit geldt ook voor de invoering van het Kwaliteitskader waar u wettelijk verplicht bent aan te voldoen.