sociaal domein
Kwaliteit van de zorg / IGJ

Wat is kwaliteit van de zorg? In de afgelopen jaren hebben we veel zorgaanbieders bijgestaan in hun communicatie met de IGJ. We hebben geholpen te antwoorden op brieven, hebben documenten opgesteld of beoordeeld en zijn mee geweest naar de gesprekken. De IGJ toetst aan de hand van de wet – en regelgeving en wij zijn daarom een gesprekspartner op niveau, die uw zaak goed kan behartigen.

Kwaliteit vinden wij vooral gedrag. Natuurlijk moet de aanbieder voldoen aan de wet en moeten de procedures, documenten en afspraken op orde zijn. Zo kijken we ook naar het invoeren van kwaliteit in de zorgorganisatie.
Juist om te voldoen aan de kwaliteitseisen en aan de wettelijke verplichtingen hebben we in 2010 Quintra laten ontwikkelen. Onlangs hebben we Quintra geheel vernieuwd. Meer over Quintra leest u hier.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

De IGJ houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg. Is de zorg goed, betrouwbaar en voldoet de aanbieder aan alle regels. De inspectie gaat bij aanbieders op bezoek en komt vaak onaangekondigd. Het is dan van belang dat u de zorg op orde heeft. Na enige tijd ontvangt  de zorgaanbieder een rapport van de bevindingen van de IGJ waarin binnen een bepaalde (korte) termijn een aantal tekortkomingen moeten worden opgelost.
Onderschat dit rapport niet en ga aan de slag.

We kunnen u daarbij ondersteunen, we weten wat de do’s and dont’s zijn en beoordelen uw documenten of stellen de beantwoording met u op.
In het geval de IGJ niet tevreden is dan kunnen ze de zorgaanbieder onder verscherpt toezicht plaatsen. Mocht dat bij u het geval zijn neem dan geheel vrijblijvend met ons contact op. Ons eerste advies is gratis.
De maatregelen die de Inspectie kan opleggen zijn fors. Tot en met een verplichte sluiting of overdracht van cliënten. Daarnaast gelden er boetes en kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

kwaliteit van de zorg

Kwaliteit (HKZ, PREZO,ISO)

Op grond van de wet zijn zorgaanbieders onder andere verplicht een functionerend Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) te hebben. In een dergelijk KMS legt u belangrijke procedures en richtlijnen vast, u werkt volgen de plan-do-check-act methode en meer. De IGJ toets of u aan deze verplichting voldoet.

Soms stellen de gemeenten en zorgverzekeraars de eis dat het KMS gecertificeerd is door een onafhankelijk certificeringsinstituut. Bekende normen zijn HKZ, ISO en Prezo.
Wij ondersteunen zorgaanbieders met de invoering van het kwaliteitsmanagementsysteem en maken hierbij gebruik van Quintra. We certificeren zelf niet, maar we zorgen er wel voor dat u gecertificeerd kunt worden en aan de normen voldoet.

Onze aanpak richt zich vooral op het invoeren van de eisen die gesteld worden en de betrokkenheid van de medewerkers.

Kwaliteitskaders

Op uw sector kan een Kwaliteitskader van toepassing zijn, dit is bijvoorbeeld het geval in de verpleeghuissector, de gehandicaptenzorg en de wijkverpleging. Zorgorganisaties zijn wettelijk verplicht zich te houden aan dit Kwaliteitskader.
Heeft u ondersteuning nodig bij het invoeren van het Kwaliteitskader in uw organisatie neemt u dan contact met ons op.