Materiële controle

Zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten zijn verplicht om materiële controles uit te voeren. Gecontroleerd wordt dan of de zorg doelmatig is geleverd en gedeclareerd. De financiers mogen vragen stellen, maar de zorgaanbieder moet zich ervan bewust zijn dat de AVG in volle omvang van toepassing is, dat wil zeggen dat lang niet altijd de persoonsgegevens verstrekt mogen worden.

Het onderzoek is veelal grondig wat de financiers doen, echter we merken wel dat er ook veel fouten worden gemaakt en er sprake is van vooringenomenheid. De consequenties van een materiële controle kunnen heel groot zijn, zoals de ontbinding van de overeenkomst en soms grote sommen geld die terugbetaald moeten worden.
Het is daarom van belang dat u zich laat bijstaan door een juridisch specialist voordat u antwoord geeft aan zorgverzekeraar, zorgkantoor of gemeente. Wilt u ondersteuning neemt u dan contact met ons op.

 

materiële controle